Utgiftsområde 14 Arbetsmarknad och arbetsliv

Betänkande 2019/20:AU2

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
18 december 2019

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

77 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Knappt 77,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området arbetsmarknad och arbetsliv. Ungefär 28,1 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 20,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall, med mera. Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden som innebär att det kan behövas ytterligare pengar till vissa områden under de kommande åren.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Riksdagen sa samtidigt nej till ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här beslutet avser steg två i beslutsprocessen.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2019-12-10
Justering: 2019-12-12
Trycklov: 2019-12-12
Reservationer: 1
Betänkande 2019/20:AU2

Alla beredningar i utskottet

2019-11-12, 2019-12-10

77 miljarder till arbetsmarknad och arbetsliv (AU2)

Knappt 77,2 miljarder kronor ur statens budget för år 2020 ska gå till området arbetsmarknad och arbetsliv. Ungefär 28,1 miljarder kronor går till arbetslöshetsersättning och aktivitetsstöd och 20,5 miljarder går till lönebidrag och Samhall, med mera. Regeringen får också rätt att ingå ekonomiska åtaganden som innebär att det kan behövas ytterligare pengar till vissa områden under de kommande åren.

Arbetsmarknadsutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag. Utskottet föreslår samtidigt att riksdagen säger nej ett trettiotal förslag i motioner från allmänna motionstiden 2019.

Riksdagen beslutar om statens budget i två steg. Först beslutas om ramarna för de 27 utgiftsområdena i budgeten. Det beslutade riksdagen den 27 november 2019. Därefter bestämmer riksdagen i ett andra steg hur pengarna ska fördelas inom varje utgiftsområde. Det här förslaget avser steg två i beslutsprocessen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2019-12-16
Debatt i kammaren: 2019-12-17

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2019-12-18
Förslagspunkter: 2, Acklamationer: 1, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Statens budget inom utgiftsområde 14

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  a) Anslagen för 2020Riksdagen anvisar anslagen för 2020 inom utgiftsområde 14 enligt regeringens förslag.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 2 och avslår motionerna

  2019/20:386 av Mattias Bäckström Johansson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2019/20:811 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkandena 1-3, 6, 9 och 10,

  2019/20:824 av Magnus Persson m.fl. (SD) yrkande 6,

  2019/20:2424 av Jan Ericson (M),

  2019/20:2651 av Magnus Persson m.fl. (SD),

  2019/20:2690 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V),

  2019/20:2989 av Hans Eklind m.fl. (KD) yrkande 18,

  2019/20:3124 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkande 5,

  2019/20:3190 av Mats Green m.fl. (M) yrkande 3,

  2019/20:3202 av Désirée Pethrus m.fl. (KD) yrkandena 1, 8-10, 12-15, 24, 28, 29 och 31,

  2019/20:3298 av Mats Green m.fl. (M) yrkandena 1-4 och

  2019/20:3300 av Maria Malmer Stenergard m.fl. (M) yrkande 5.b) Bemyndiganden om ekonomiska åtagandenRiksdagen bemyndigar regeringen att under 2020 ingå ekonomiska åtaganden som inklusive tidigare åtaganden medför behov av framtida anslag på högst de belopp och inom den tidsperiod som regeringen föreslår.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 3.
  • Reservation 1 (SD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (SD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S92008
  M00655
  SD06002
  C29002
  V00243
  KD00193
  L16003
  MP15001
  -1010
  Totalt1536010927
  Ledamöternas röster
 2. Ändring i lagen om vissa försvarsmaktsanställningar

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2012:332) om vissa försvarsmaktsanställningar.Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:1 utgiftsområde 14 punkt 1.