Statlig förvaltning och statistikfrågor

Betänkande 2019/20:FiU25

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 april 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Riksdagen sa nej till cirka femtio förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar exempelvis om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters kostnader.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 29

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-03-26
Trycklov: 2020-03-26
Reservationer: 12
Betänkande 2019/20:FiU25

Alla beredningar i utskottet

2020-02-20, 2020-03-12

Nej till motioner om statlig förvaltning och statistikfrågor (FiU25)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka femtio förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019 om statlig förvaltning och statistikfrågor. Anledningen är bland annat att arbete pågår inom flera områden. Dessutom bygger den statliga förvaltningspolitiken i huvudsak på att myndigheterna själva beslutar hur verksamheten ska organiseras för att möta samhällets behov.

Motionerna handlar exempelvis om den statliga myndighetsstrukturen, digitalisering och it i den statliga förvaltningen och statliga myndigheters kostnader.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-03-31
Debatt i kammaren: 2020-04-01
Stillbild från Debatt om förslag 2019/20:FiU25, Statlig förvaltning och statistikfrågor

Debatt om förslag 2019/20:FiU25

Webb-tv: Statlig förvaltning och statistikfrågor

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 1 Ulla Andersson (V)

Fru talman! Jag vill mycket kortfattat lyfta fram reservation 7 från Vänsterpartiet. Den handlar om något som kanske låter trist och tråkigt men som är mycket centralt och viktigt för de statliga myndigheterna. Det handlar om pris- och löneomräkningen. Staten använder en modell som man kan säga egentligen innebär en konstant besparing på myndigheterna, då den lönemodell som man använder involverar till exempel privata callcenter. Det är en viss skillnad på att jobba i ett callcenter för att bedriva myndighetsutövning, som innebär ett mycket stort och omfattande ansvar med rättigheter och lagstiftning på ett mycket omfattande sätt. Därför menar vi att en översyn av denna modell behöver göras, så att vi kommer ifrån ett sätt att arbeta som innebär att man ständigt får hålla på med nedskärningar i de statliga myndigheterna.


Anf. 2 Fredrik Stenberg (S)

Fru talman! I detta betänkande behandlas många motioner inom en rad områden som rör den statliga förvaltningen. Jag ska fatta mig kort och säga att den digitalisering som nu samordnas av Digg, Myndigheten för digital förvaltning, har ett mycket viktigt arbete att göra för att det offentliga Sverige ska klara av de utmaningar som vi som medborgare ställer på samhället och de tjänster som vi förväntar oss kunna ta vår rättfärdiga del av.

Redan i dag lever vi i en samtid med till exempel artificiell intelligens, och kommande år kommer också det offentliga Sverige att använda sig mer av denna typ av teknik men också säkra rätten till integritet och rättssäkerhet.

Transparens och effektiv förvaltning fortsätter vara av vikt för att tilltron till staten och dess verksamheter fortsatt ska vara hög.

Jag yrkar bifall till utskottets förslag till beslut.


Anf. 3 Edward Riedl (M)

Statlig förvaltning och statistikfrågor

Fru talman! Jag tänker vara ännu mer kortfattad. Vi moderater står givetvis bakom alla våra reservationer, men jag yrkar bifall endast till reservation 3.


Anf. 4 Jakob Forssmed (KD)

Fru talman! Digitalisering och it i den statliga förvaltningen är naturligtvis mycket viktiga frågor, inte minst frågan om möjligheten att få myndighetsutskick elektroniskt.

Kristdemokraterna har mycket rimliga och välavvägda förslag här. Jag yrkar därför bifall till reservation 5.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut fattades under § 17.)

Extra ändringsbudget för 2020 - Kredit-garantier för lån till företag med anledning av coronaviruset

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-04-01
Förslagspunkter: 9, Acklamationer: 7, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Den statliga myndighetsstrukturen

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:544 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 2,

   2019/20:838 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 2,

   2019/20:1322 av Sten Bergheden (M) yrkande 2 och

   2019/20:1953 av Robert Hannah (L) yrkande 2.
   • Reservation 1 (SD)
   • Reservation 2 (L)
  2. Digitalisering och it i den statliga förvaltningen

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:88 av Bo Broman (SD),

   2019/20:712 av Mattias Bäckström Johansson (SD),

   2019/20:2718 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkandena 9-11, 15, 16 och 18-22,

   2019/20:2721 av Jessika Roswall m.fl. (M) yrkande 3,

   2019/20:2775 av Magnus Jacobsson m.fl. (KD) yrkande 92,

   2019/20:2831 av Ulf Kristersson m.fl. (M) yrkandena 9 och 10,

   2019/20:2921 av Camilla Waltersson Grönvall m.fl. (M) yrkande 9,

   2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 20 och 21,

   2019/20:3263 av Niels Paarup-Petersen m.fl. (C) yrkandena 5, 6, 9, 13-15, 20 och 28 samt

   2019/20:3342 av Helena Gellerman m.fl. (L) yrkandena 2-4 och 10.
   • Reservation 3 (M)
   • Reservation 4 (SD)
   • Reservation 5 (KD)
   • Reservation 6 (L)
   • Reservation 7 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 4 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M011059
   SD001052
   C50026
   V40023
   KD00319
   L00316
   MP30013
   -0002
   Totalt281116294
   Ledamöternas röster
  3. Statliga myndigheters kostnader

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:838 av Sten Bergheden och Lars-Arne Staxäng (båda M) yrkande 1,

   2019/20:1143 av Lars Beckman (M),

   2019/20:1939 av Lars Jilmstad (M),

   2019/20:2550 av Per Åsling (C) yrkande 2,

   2019/20:3015 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 2 och

   2019/20:3251 av Emil Källström m.fl. (C) yrkande 38.
   • Reservation 8 (M)
   • Reservation 9 (L)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (L)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S160084
   M110059
   SD100052
   C50026
   V04023
   KD30019
   L30016
   MP30013
   -0002
   Totalt5140294
   Ledamöternas röster
  4. Staten som arbetsgivare

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:584 av Matheus Enholm m.fl. (SD) yrkande 7,

   2019/20:949 av Markus Selin (S),

   2019/20:1822 av Sultan Kayhan (S) yrkandena 1 och 2,

   2019/20:2408 av Lars Jilmstad (M) och

   2019/20:3108 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 13.
   • Reservation 10 (C)
  5. Statlig mark för bostäder

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:1982 av Lars Hjälmered (M) yrkande 2.
  6. Försäljning av Akademiska Hus AB

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:3141 av Markus Wiechel och Mikael Strandman (båda SD) yrkande 5.
  7. Studentbostäder i uppdraget för Akademiska Hus AB

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:3355 av Carl-Oskar Bohlin m.fl. (M) yrkande 41.
   • Reservation 11 (M)
  8. Föreningslivets möjlighet att använda försvarsmark

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna

   2019/20:411 av Solveig Zander (C) och

   2019/20:648 av Sten Bergheden (M).
  9. Offentlig välfärdsstatistik

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion

   2019/20:2741 av Arman Teimouri m.fl. (L) yrkande 2.
   • Reservation 12 (L)