Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Betänkande 2022/23:UbU16

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
14 juni 2023

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden.

Beslut

Skrivelse om skolverkets statistikuppdrag har behandlats (UbU16)

Riksdagen har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport Skolverkets statistikuppdrag – information, uppföljning och utvärdering. Riksdagen välkomnar Riksrevisionens granskning av Skolverkets uppdrag att tillhandahålla statistik på skolområdet och konstaterar att regeringen instämmer i huvudsak med de iakttagelser och analyser som gjorts. I enlighet med Riksrevisionens rekommendationer kommer regeringen bland annat mer aktivt följa upp att Skolverket uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet.

Därmed lade riksdagen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Skrivelser: 1

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2023-05-25
Justering: 2023-06-01
Trycklov: 2023-06-01
Betänkande 2022/23:UbU16

Alla beredningar i utskottet

2023-05-04, 2023-05-25

Skrivelse om skolverkets statistikuppdrag har behandlats (UbU16)

Utbildningsutskottet har behandlat en skrivelse från regeringen, som handlar om Riksrevisionens rapport Skolverkets statistikuppdrag - information, uppföljning och utvärdering. Utskottet välkomnar Riksrevisionens granskning av Skolverkets uppdrag att tillhandahålla statistik på skolområdet och konstaterar att regeringen instämmer i huvudsak med de iakttagelser och analyser som gjorts. I enlighet med Riksrevisionens rekommendationer kommer regeringen bland annat mer aktivt följa upp att Skolverket uppfyller sitt ansvar som statistikansvarig myndighet.

Därmed föreslår utskottet att riksdagen lägger skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutar ärendet.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2023-06-07
Debatt i kammaren: 2023-06-08
Stillbild från Debatt om förslag 2022/23:UbU16, Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Debatt om förslag 2022/23:UbU16

Webb-tv: Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2023-06-14
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut: Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag, Beslut: Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Beslut: Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Webb-tv: Beslut: Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Riksrevisionens rapport om Skolverkets statistikuppdrag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen lägger skrivelse 2022/23:76 till handlingarna.