Omvandling av fängelse på livstid

Betänkande 2005/06:JuU8

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
1 februari 2006

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Livstidsdömda får rätt att ansöka i domstol om tidsbestämt straff (JuU8)

En ny lag ska ge livstidsdömda rätt att ansöka om tidsbestämt straff. Ansökningarna ska prövas i domstol. Den nya lagen ska skapa ett klarare och tydligare system för både livstidsdömda och kriminalvården. Samtidigt stärks de livstidsdömdas rättssäkerhet. Med dagens system får regeringen, enligt grundlagen, genom nåd omvandla en livstidsdom till ett tidsbestämt straff. Ingen kan kräva att bli benådad eller att få ta del av skälen till ett beslut om nåd. Antalet livstidsdomar ökar stadigt. En anledning kan vara en lagändring 1992 som minskade möjligheterna att döma till rättspsykiatrisk vård. För närvarande avtjänar cirka 140 personer fängelse på livstid, samtliga för mord. Den nya lagen börjar gälla den 1 november 2006.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag till beslut

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2005-12-01
Justering: 2006-01-24
Trycklov till Gotab och webb: 2006-01-25
Trycklov: 2006-01-25
Reservationer: 3
Betänkande 2005/06:JuU8

Alla beredningar i utskottet

2005-12-01

Livstidsdömda får rätt att ansöka i domstol om tidsbestämt straff (JuU8)

En ny lag ska ge livstidsdömda rätt att ansöka om tidsbestämt straff. Ansökningarna ska prövas i domstol. Den nya lagen ska skapa ett klarare och tydligare system för både livstidsdömda och kriminalvården. Samtidigt stärks de livstidsdömdas rättssäkerhet. Med dagens system får regeringen, enligt grundlagen, genom nåd omvandla en livstidsdom till ett tidsbestämt straff. Ingen kan kräva att bli benådad eller att få ta del av skälen till ett beslut om nåd. Antalet livstidsdomar ökar stadigt. En anledning kan vara en lagändring 1992 som minskade möjligheterna att döma till rättspsykiatrisk vård. För närvarande avtjänar cirka 140 personer fängelse på livstid, samtliga för mord. Den nya lagen föreslås börja gälla den 1 november 2006. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2006-02-01

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2006-02-01
Förslagspunkter: 5, Acklamationer: 3, Voteringar: 2

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Avslag på propositionen

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 1 (m)
  • Reservation 2 (kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m044011
  fp42006
  kd002310
  v22006
  c15016
  mp13004
  -1001
  Totalt214442467
  Ledamöternas röster
 2. Instans för omvandlingsprövning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2004/05:Ju381.
 3. Lagförslagen

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  a) lag om omvandling av fängelse på livstid, med den ändringen att i 2 § respektive 9 § ordet "Kriminalvårdsstyrelsen" i olika böjningsformer skall bytas ut mot "Kriminalvården" i motsvarande böjningsformer,
  b) lag om ändring i rättegångsbalken,
  c) lag om ändring i lagen (1974:203) om kriminalvård i anstalt, med den ändringen att i 35 § ordet "Kriminalvårdsstyrelsen" skall bytas ut mot "Kriminalvården",
  d) lag om ändring i sekretsslagen (1980:100).
  Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:35.
 4. Tillgodosedd motion

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
 5. Avskaffande av fängelse på livstid

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  • Reservation 3 (fp, kd, v, mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 3 (fp, kd, v, mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1210023
  m420112
  fp04008
  kd023010
  v02206
  c14206
  mp01304
  -0101
  Totalt177101170
  Ledamöternas röster