Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

Betänkande 2020/21:SkU7

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
2 december 2020

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel (SkU7)

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen vara skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan i stället för säljaren. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Den omvända skattskyldigheten ska bara gälla om fakturan överstiger 100 000 kronor. De nya reglerna gäller inte försäljning till privatpersoner. Syftet med ändringen är att förhindra omfattande momsbedrägerier som leder till stora skattebortfall.

Lagändringarna börjar gälla den 1 april 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2020-11-05
Justering: 2020-11-26
Trycklov: 2020-11-26
Betänkande 2020/21:SkU7

Alla beredningar i utskottet

2020-11-05

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid viss handel (SkU7)

Omvänd skattskyldighet för moms ska införas vid nationell handel med bland annat mobiltelefoner. I de fallen ska köparen vara skyldig att redovisa och betala utgående moms på varan i stället för säljaren. Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Den omvända skattskyldigheten ska bara gälla om fakturan överstiger 100 000 kronor. De nya reglerna gäller inte försäljning till privatpersoner. Syftet med ändringen är att förhindra omfattande momsbedrägerier som leder till stora skattebortfall.

Lagändringarna ska börja gälla den 1 april 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2020-12-01
Debatt i kammaren: 2020-12-02
Stillbild från Debatt om förslag 2020/21:SkU7, Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

Debatt om förslag 2020/21:SkU7

Webb-tv: Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2020-12-02
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2020/21:20201202SkU7, Beslut

Beslut 2020/21:20201202SkU7

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200),
  2. lag om ändring i lagen (2020:000) om ändring i mervärdesskattelagen (1994:200).Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:20 punkterna 1 och 2.