Protokoll 2020/21:45 Onsdagen den 2 december

ProtokollRiksdagens protokoll 2020/21:45

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 11 november justerades.

§ 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen

Talmannen meddelade att Tomas Kronståhl (S) återtagit sin plats i riksdagen från och med den 2 december, varigenom uppdraget som ersättare upphört för Nermina Mizimovic (S).

§ 3  Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

Följande skrivelser hade kommit in:

Interpellation 2020/21:159

Till riksdagen

Interpellation 2020/21:159 Tillståndsprocesser

av Eric Palmqvist (SD)

Interpellationen kommer att besvaras fredagen den 11 december 2020.

Skälet till dröjsmålet är att beredning av svaret pågår.

Stockholm den 1 december 2020

Näringsdepartementet

Ibrahim Baylan (S)

Enligt uppdrag

Annica Sandberg

Expeditionschef

Interpellation

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.