Riksdagsskrivelse 2020/21:94

Riksdagsskrivelse 2020/21:94

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.

PDF
DOCX

Riksdagsskrivelse

2020/21:94

Regeringen

Finansdepartementet

Med överlämnande av skatteutskottets betänkande 2020/21:SkU7 Omvänd skattskyldighet vid omsättning av vissa varor får jag anmäla att riksdagen denna dag bifallit utskottets förslag till riksdagsbeslut.

Stockholm den 2 december 2020

Andreas Norlén

Claes Mårtensson

Behandlas i betänkande (1)

Riksdagsskrivelser

Riksdagsskrivelser är meddelanden från riksdagen till regeringen om vilka beslut som riksdagen har fattat.