Indelning i utgiftsområden

Betänkande 2021/22:KU42

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
15 juni 2022

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Ändring av indelning i utgiftsområden (KU42)

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden. Riksdagen sa ja till regeringens förslag att ändra utgiftsområde för utgifter kring laddinfrastruktur och biogasstöd. Det ska innefattas i området Energi i stället för området Allmän Miljö- och naturvård.

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen punkterna 2 och 3.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2022-06-02
Justering: 2022-06-09
Trycklov: 2022-06-09
Reservationer: 1
Betänkande 2021/22:KU42

Alla beredningar i utskottet

2022-05-10, 2022-05-17, 2022-06-02

Ändring av indelning i utgiftsområden (KU42)

Statens utgifter är grupperade i 27 olika utgiftsområden. Regeringen vill ändra utgiftsområde för utgifter kring laddinfrastruktur och biogasstöd till att innefattas i området Energi i stället för området Allmän Miljö- och naturvård.

Utskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2022-06-13
Debatt i kammaren: 2022-06-14
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:KU42, Indelning i utgiftsområden

Debatt om förslag 2021/22:KU42

Webb-tv: Indelning i utgiftsområden

Dokument från debatten

Protokoll från debatten

Anf. 53 Lars Jilmstad (M)

Fru talman! Som sagts här har detta varit en lång dag och något av en höjdpunkt för konstitutionsutskottet. Vi har varit i farten sedan klockan nio i morse och diskuterat vårt granskningsbetänkande och några andra frågor.

Det sista ärendet för KU:s vidkommande i dag är ärendet om indelning i utgiftsområden. Det handlar om regeringens avsikt att genomföra två ändringar vad gäller de utgiftsområden där laddinfrastruktur och biogasstöd ska hamna.

Medan utskottsmajoriteten accepterar detta reserverar sig Moderaterna, Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna. Vi anser att riksdagen bör avslå punkterna 2 och 3 i propositionen, då vi anser att de ändamål och verksamheter som avser dels laddinfrastruktur och dels biogasstöd ska kvarstå inom utgiftsområde 20.

Det är viktigt, menar vi, att det finns goda möjligheter att följa upp arbetet med omställningen av transportsektorn. Då är det logiskt att dessa verksamheter hör hemma där andra, liknande omställningar och övriga klimatåtgärder återfinns.

Jag yrkar därmed bifall till vår reservation.

Överläggningen var härmed avslutad.

(Beslut skulle fattas den 15 juni.)

Beslut, Genomförd

Beslut: 2022-06-15
Förslagspunkter: 1, Voteringar: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20220615KU42, Beslut

Beslut 2021/22:20220615KU42

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ändrad fördelning av ändamål och verksamheter på utgiftsområden

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen godkänner regeringens förslag till
  a) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 21 Energi  (avsnitt 11.1 i propositionen).
  b) ändring av ändamål och verksamheter som ska innefattas i utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård respektive utgiftsområde 21 Energi (avsnitt 11.2 i propositionen).Därmed bifaller riksdagen proposition 2021/22:100 punkterna 2 och 3.
  • Reservation 1 (M, SD, KD)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (M, SD, KD)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  S880012
  M06109
  SD05407
  C28003
  V22005
  KD01606
  L16004
  MP10006
  -1100
  Totalt165132052
  Ledamöternas röster