Genomförande av direktivet om mönsterskydd m.m.

Betänkande 2001/02:LU22

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
30 maj 2002

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

EU-direktiv om mönsterskydd (LU22)

Mönsterskyddslagen ändras med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2002-04-16
Justering: 2002-05-16
Trycklov: 2002-05-21
Reservationer: 1
Betänkande 2001/02:LU22

Alla beredningar i utskottet

2002-04-16

EU-direktiv om mönsterskydd (LU22)

Lagutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om ändringar i mönsterskyddslagen med anledning av ett EU-direktiv. Mönsterskyddet är ett immaterialrättsligt skydd för ett visst utseende på ett föremål.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2002-05-29

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2002-05-30
Förslagspunkter: 3, Acklamationer: 2, Voteringar: 1

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Lagförslaget

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i mönsterskyddslagen (1970:485).
 2. Mönsterskydd för reservdelar m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:L16.
  • Reservation 1 (m)
  Ledamöternas röster
 3. Mönsterintrång

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2001/02:L334.