Fiskeripolitik

Betänkande 2013/14:MJU9

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 mars 2014

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Motioner: 35

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2014-01-30
Justering: 2014-02-18
Trycklov till Gotab och webb: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-24
Trycklov: 2014-02-25
Reservationer: 17
Betänkande 2013/14:MJU9

Alla beredningar i utskottet

2014-01-30

Nej till motioner om fiskeripolitik (MJU9)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om fiskeripolitik. Skälet är tidigare riksdagsbeslut och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om EU:s fiskeripolitik, småskaligt fiske, tillstånd till vattenbruk och insjöfiske.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2014-03-05
Stillbild från Debatt om förslag 2013/14:MJU9, Fiskeripolitik

Debatt om förslag 2013/14:MJU9

Webb-tv: Fiskeripolitik

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2014-03-05
Förslagspunkter: 18, Acklamationer: 14, Voteringar: 4

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser

  Förslagspunkter och beslut i kammaren

  1. Selektiva fiskeredskap m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ262 av Eva Lohman (M),
   2013/14:MJ290 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
   2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 4 och
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 21.
   • Reservation 1 (S)
   • Reservation 2 (V)
  2. Subventioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:MJ398 av Olle Thorell (S).
   • Reservation 3 (V)
  3. EU:s fiskeflotta m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 38,
   2013/14:MJ263 av Eva Lohman (M) och
   2013/14:MJ502 av Eva Lohman (M).
   • Reservation 4 (MP, V)
  4. Regionalisering

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 22.
   • Reservation 5 (S, V)
  5. Villkor för småskaligt fiske

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ294 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
   2013/14:MJ404 av Peter Jeppsson och Suzanne Svensson (båda S),
   2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del,
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 23 och
   2013/14:MJ511 av Eva Lohman (M).
   • Reservation 6 (S)
  6. Kvotsystemet

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ230 av Lars-Arne Staxäng (M),
   2013/14:MJ288 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
   2013/14:MJ391 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S) och
   2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del.
  7. Ålfiske

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ253 av Anders Åkesson (C),
   2013/14:MJ261 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkande 1,
   2013/14:MJ285 av Peter Jeppsson m.fl. (S),
   2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 7,
   2013/14:MJ436 av Annicka Engblom (M) och
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 27 i denna del.
   • Reservation 7 (S)
   • Reservation 8 (MP, V)
  8. Utsättning av ålyngel m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ261 av Kew Nordqvist m.fl. (MP) yrkandena 2-4 och
   2013/14:MJ434 av Christer Adelsbo och Annelie Karlsson (båda S) yrkandena 1-3.
   • Reservation 9 (MP)
  9. Skydd av hälleflundra

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 27 i denna del.
  10. Laxfisket i Östersjön

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ289 av Suzanne Svensson och Peter Jeppsson (båda S),
   2013/14:MJ390 av Peter Jeppsson m.fl. (S) och
   2013/14:MJ495 av Karin Åström och Katarina Köhler (båda S).
   • Reservation 10 (S)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 10 (S)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S094018
   M98009
   MP24001
   FP20004
   C19004
   SD18002
   KD16003
   V17002
   Totalt21294043
   Ledamöternas röster
  11. EU:s fiskepartnerskapsavtal

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkande 10 och
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 24.
   • Reservation 11 (S)
   • Reservation 12 (V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 12 (V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S029218
   M98009
   MP23101
   FP20004
   C18005
   SD17012
   KD16003
   V01702
   Totalt192209344
   Ledamöternas röster
  12. EU:s fiskeriavtal med Marocko

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:U203 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 9 och
   2013/14:U221 av Bodil Ceballos m.fl. (MP) yrkande 3.
   • Reservation 13 (S, MP, V)
  13. Bottentrålning

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:MJ424 av Jens Holm m.fl. (V) yrkandena 5 och 6.
   • Reservation 14 (MP, V)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 14 (MP, V)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S940018
   M98009
   MP02401
   FP20004
   C19004
   SD18002
   KD16003
   V01702
   Totalt26541043
   Ledamöternas röster
  14. Åtgärder mot illegalt fiske

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motion
   2013/14:U316 av Åsa Romson m.fl. (MP) yrkande 39.
   • Reservation 15 (MP)
  15. Förutsättningar för vattenbruk

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslag

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ369 av Josef Fransson m.fl. (SD) och
   2013/14:MJ490 av Matilda Ernkrans m.fl. (S) yrkande 28.
   • Reservation 16 (SD)
   Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 16 (SD)
   PartiJaNejAvståendeFrånvarande
   S940018
   M98009
   MP24001
   FP20004
   C19004
   SD01802
   KD16003
   V17002
   Totalt28818043
   Ledamöternas röster
  16. Tillståndsprövning av fiskodling m.m.

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ342 av Eva Sonidsson och Ingemar Nilsson (båda S),
   2013/14:MJ378 av Emma Carlsson Löfdahl (FP) och
   2013/14:MJ429 av Staffan Danielsson och Anders Åkesson (båda C).
   • Reservation 17 (S, MP, V)
  17. Sanktioner

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår motionerna
   2013/14:MJ264 av Eva Lohman (M),
   2013/14:MJ271 av Gustav Nilsson (M) och
   2013/14:MJ480 av Per-Ingvar Johnsson och Åsa Torstensson (båda C) i denna del.
  18. Motioner som bereds förenklat

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Beslut:

   Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

   Utskottets förslag:
   Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.