Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Betänkande 2021/22:JuU3

 1. 1, Förslag, Genomförd
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
27 oktober 2021

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

Beslut

Skyddet för Sveriges säkerhet ska stärkas (JuU3)

Lagändringar ska göras för att stärka skyddet för Sveriges säkerhet. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagen innebär bland annat att säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet och att verksamhetsutövare oftare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i situationer där det finns risk för att en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig information.

Vidare ska verksamhetsutövare göra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar vid exempelvis utkontrakteringar som kräver säkerhetsskyddsavtal. Tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta om sanktionsavgift för den som inte följer säkerhetsskyddsreglerna.

Lagändringarna börjar gälla den 1 december 2021.

Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Förslag, Genomförd

Propositioner: 1

Från regeringen

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2021-10-12
Justering: 2021-10-14
Trycklov: 2021-10-21
Betänkande 2021/22:JuU3

Alla beredningar i utskottet

2021-06-17, 2021-10-12

Skyddet för Sveriges säkerhet ska stärkas (JuU3)

Lagändringar ska göras för att stärka skyddet för Sveriges säkerhet. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Förslagen innebär bland annat att säkerhetsskyddschefer ska ha en mer framträdande roll i säkerhetsskyddsarbetet och att verksamhetsutövare oftare ska ingå säkerhetsskyddsavtal i situationer där det finns risk för att en annan aktör kan få tillgång till säkerhetskänslig information.

Vidare föreslås att verksamhetsutövare ska göra särskilda säkerhetsskyddsbedömningar och lämplighetsprövningar vid exempelvis utkontrakteringar som kräver säkerhetsskyddsavtal. Regeringen föreslår även att tillsynsmyndigheterna får undersökningsbefogenheter och möjlighet att besluta om sanktionsavgift för den som inte följer säkerhetsskyddsreglerna.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 december 2021.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Bordläggning: 2021-10-26
Debatt i kammaren: 2021-10-27
Stillbild från Debatt om förslag 2021/22:JuU3, Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Debatt om förslag 2021/22:JuU3

Webb-tv: Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2021-10-27
Förslagspunkter: 1, Acklamationer: 1
Stillbild från Beslut 2021/22:20211027JuU3, Beslut

Beslut 2021/22:20211027JuU3

Webb-tv: Beslut

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Ett starkare skydd för Sveriges säkerhet

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen antar regeringens förslag till
  1. lag om ändring i säkerhetsskyddslagen (2018:585),
  2. lag om ändring i lagen (2014:514) om ansvar för vissa säkerhetsfrågor vid statsministerns tjänstebostäder,
  3. lag om ändring i lagen (2019:109) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter.Därmed bifaller riksdagen proposition 2020/21:194 punkterna 1-3.