Elektronisk kommunikation, m.m.

Betänkande 2002/03:TU6

 1. 1, Förslag
 2. 2, Beredning, Genomförd
 3. 3, Debatt, Genomförd
 4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslutat
5 juni 2003

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Ny lag om elektronisk kommunikation (TU6)

En ny lag om elektronisk kommunikation ersätter telelagen och lagen om radiokommunikation. Den nya lagen ska gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen ska inte gälla för innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. Målet för telepolitiken ersätts med mål för sektorn elektronisk kommunikation. Dessa mål innebär att enskilda och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer.
Utskottets förslag till beslut
Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag

Ärendets gång

Förslag

Motioner: 23
Propositioner: 1

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 2003-05-13
Justering: 2003-05-20
Trycklov till Gotab och webb: 2003-05-23
Trycklov: 2003-05-23
Trycklov: 2003-06-02
Reservationer: 9
Betänkande 2002/03:TU6

Alla beredningar i utskottet

2003-05-06, 2003-05-13

Ny lag om elektronisk kommunikation (TU6)

Trafikutskottet föreslår att riksdagen godkänner regeringens förslag om en ny lag om elektronisk kommunikation som ska ersätta telelagen och lagen om radiokommunikation. Den nya lagen ska gälla elektroniska kommunikationsnät och kommunikationstjänster med tillhörande installationer och tjänster samt annan radioanvändning. Lagen ska inte gälla för innehåll som överförs i elektroniska kommunikationsnät med hjälp av elektroniska kommunikationstjänster. Målet för telepolitiken ersätts med mål för sektorn elektronisk kommunikation. Dessa mål innebär att enskilda och myndigheter ska få tillgång till effektiva och säkra elektroniska kommunikationer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 2003-06-05

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Beslut: 2003-06-05
Förslagspunkter: 14, Acklamationer: 9, Voteringar: 5

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

 1. Politiska mål m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2002/03:110 punkterna 1-3, alla i denna del, och avslår motionerna 2002/03:T11 yrkande 1 och 2002/03:T13 yrkande 2.
 2. Inbjudningsförfarande

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:T13 yrkande 3.
 3. Krav på radioanvändning

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:T13 yrkande 4.
 4. Skyldigheter att förhandla om samtrafik m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T10 yrkande 1 och 2002/03:T11 yrkande 2.
  • Reservation 1 (m, c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 1 (m, c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m044011
  fp340014
  kd25008
  v25005
  c01606
  mp13004
  Totalt21160078
  Ledamöternas röster
 5. Konkurrensförhållandena på marknaden för fast telefoni

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T10 yrkande 3, 2002/03:T12 yrkande 2, 2002/03:T463 yrkande 3 och 2002/03:T516.
  • Reservation 2 (m, kd)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 2 (m, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1140030
  m044011
  fp330015
  kd02508
  v25005
  c15106
  mp13004
  Totalt20070079
  Ledamöternas röster
 6. Tjänster till slutanvändare m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T13 yrkandena 5-7, 2002/03:T496 yrkande 10 och 2002/03:N267 yrkande 7 i denna del.
 7. Integritetsskydd m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:T11 yrkande 3.
  • Reservation 3 (c)
 8. Tillsyn m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:T14 yrkande 1.
  • Reservation 4 (mp)
 9. Myndighetsorganisationen m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T10 yrkande 2, 2002/03:T11 yrkande 4, 2002/03:T12 yrkande 1, 2002/03:T13 yrkande 8 och 2002/03:T14 yrkande 4.
  • Reservation 5 (m, c, fp, kd)
  • Reservation 6 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 5 (m, c, fp, kd)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1130031
  m044011
  fp034014
  kd02508
  v25005
  c01606
  mp20114
  Totalt1401191179
  Ledamöternas röster
 10. Sektorsansvaret på miljöområdet

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motion 2002/03:T14 yrkandena 2 och 3.
  • Reservation 7 (mp)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 7 (mp)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1120032
  m440011
  fp340014
  kd24108
  v25005
  c16006
  mp01304
  Totalt25514080
  Ledamöternas röster
 11. Lagförslag

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2002/03:110 punkterna 1-3, alla i denna del.
 12. Europeiskt kommunikationskontor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen bifaller proposition 2002/03:110 punkterna 1-3, alla i denna del, och avslår motion 2002/03:T13 yrkande 1.
 13. IT-infrastruktur m.m.

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslag

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T303 yrkande 1, 2002/03:T425, 2002/03:T442 yrkandena 1 och 2, 2002/03:T447 yrkandena 1-5, 2002/03:T452, 2002/03:T458 yrkandena 7 och 8, 2002/03:T463 yrkande 8, 2002/03:T466 yrkandena 48-51, 2002/03:T496 yrkande 9, 2002/03:T525, 2002/03:N267 yrkandena 6 och 7 i denna del och 2002/03:N304 yrkande 8.
  • Reservation 8 (m, fp, kd)
  • Reservation 9 (c)
  Omröstning i sakfråganUtskottets förslag mot reservation 9 (c)
  PartiJaNejAvståendeFrånvarande
  s1120032
  m004411
  fp003414
  kd01248
  v25005
  c01606
  mp9134
  Totalt1461810580
  Ledamöternas röster
 14. Övriga IT-frågor

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Beslut:

  Kammaren biföll utskottets förslagBeslut fattat med acklamation

  Utskottets förslag:
  Riksdagen avslår motionerna 2002/03:T352, 2002/03:T380, 2002/03:T458 yrkandena 1-3, 2002/03:T462 yrkande 17, 2002/03:T463 yrkandena 6, 7 och 9, 2002/03:T473 och 2002/03:T493.