Till innehåll på sidan

Ändringar i lagen om radiokommunikation m.m.

Betänkande 1998/99:TU3

  1. 1, Förslag, Genomförd
  2. 2, Beredning, Genomförd
  3. 3, Debatt, Genomförd
  4. 4, Beslut, Genomförd

Ärendet är avslutat

Beslut i korthet
Riksdagen beslutade om vissa ändringar i lagen om radiokommunikation. Om det kan antas att det på grund av frekvensbrist inte är möjligt att meddela tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar åt alla som vill driva verksamheten ska prövningen ske efter ett särskilt inbjudningsförfarande. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1999.
Beslut
Ändringar i lagen om radiokommunikation (TU3)
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan
Utskottets förslag till beslut
<p>Trafikutskottet föreslår vissa ändringar i lagen om radiokommunikation. Om det kan antas att det på grund av frekvensbrist inte är möjligt att meddela tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar åt alla som vill driva verksamheten ska prövningen ske efter ett särskilt inbjudningsförfarande. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.</p>
Utskottets förslag
Ändringar i lagen om radiokommunikation (TU3)

Utskottens betänkanden

Betänkanden innehåller utskottens förslag till hur riksdagen ska besluta i olika ärenden. 

Hela betänkandet

DOC
PDF

Beslut

Ändringar i lagen om radiokommunikation (TU3)

Riksdagen beslutade om vissa ändringar i lagen om radiokommunikation. Om det kan antas att det på grund av frekvensbrist inte är möjligt att meddela tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar åt alla som vill driva verksamheten ska prövningen ske efter ett särskilt inbjudningsförfarande. Lagändringen träder i kraft den 1 januari 1999.
Utskottets förslag till beslut
Riksdagens beslut
Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beredning, Genomförd

Senaste beredning i utskottet: 1998-10-15
Justering: 1998-11-10
Betänkande 1998/99:TU3

Alla beredningar i utskottet

1998-10-15

Ändringar i lagen om radiokommunikation (TU3)

Trafikutskottet föreslår vissa ändringar i lagen om radiokommunikation. Om det kan antas att det på grund av frekvensbrist inte är möjligt att meddela tillstånd för innehav och användning av radiosändare för nya eller väsentligt ändrade radioanvändningar åt alla som vill driva verksamheten ska prövningen ske efter ett särskilt inbjudningsförfarande. Lagändringen föreslås träda i kraft den 1 januari 1999.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

Debatt, Genomförd

Debatt i kammaren: 1998-11-25

Dokument från debatten

Beslut, Genomförd

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelser