Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Motion 2021/22:3882 av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Motion till riksdagen

2021/22:3882

av Gudrun Brunegård m.fl. (KD)

Utgiftsområde 7 Internationellt bistånd

Innehåll

Förslag till riksdagsbeslut

Tabell 1

Frihet och utveckling i vår omvärld

Kristdemokraternas syn på utveckling

Sveriges politik för global utveckling

Internationellt bistånd – våra prioriteringar

Humanitärt stöd

Demokratiutveckling – en grund för framtida fred och säkerhet

Värna religionsfriheten

Det civila samhällets omistliga betydelse

Barns och kvinnors hälsa

Reformera FN-systemet

Kvinnor i krig och konflikt

God förvaltning och stärkt rättsväsende

När bistånd missbrukas

Palestinska områden och UNRWA

Irak

Islamic Relief

Klimatbistånd och katastrofförebyggande arbete

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2021-10-05 Granskad: 2021-10-06 Hänvisad: 2021-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (38)