Nya polishus i Stockholms län, m.m.

Motion 1990/91:Ju843 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

av Ylva Annerstedt m.fl. (fp)

Hemställan

Med hänvisning till vad som anförts i motion
1990/91:So525 hemställs
1. att riksdagen hos regeringen begär förslag till
påskyndad planering av polishus i Nacka, Handen och
Södertälje,
2. att riksdagen hos regeringen begär förslag om
lagändring för att möjliggöra kommunala poliser,
3. att riksdagen som sin mening ger regeringen till känna
vad i motionen anförts om stöd och stimulans till
brottsofferjourer.

Stockholm den 25 januari 1991

Ylva Annerstedt (fp)

Barbro Westerholm (fp)

Jan-Erik Wikström (fp)

Lars Leijonborg (fp)

Anne Wibble (fp)

Sören Norrby (fp)

Hadar Cars (fp)

Maria Leissner (fp)

Daniel Tarschys (fp)
Ärendet är avslutat Motionskategori: - Tilldelat: Justitieutskottet

Händelser

Inlämning: 1991-01-25 Bordläggning: 1991-02-05 Hänvisning: 1991-02-06

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (6)