Krav för kandidatur till riksdagen

Motion 2016/17:691 av Anna Hagwall (SD)

av Anna Hagwall (SD)

Förslag till riksdagsbeslut

  1. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att höjd åldersgräns och tidigare yrkeserfarenhet ska vara krav för valbarhet till riksdagen och tillkännager detta för regeringen.
  2. Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att arvodet för riksdagsledamöter ska motsvara förlorad inkomst och tillkännager detta för riksdagsstyrelsen.

Motivering

Riksdagsmandat ska vara ett förtroendeuppdrag och inte ett yrke. Höj åldersgränsen för valbarhet i riksdagen. Valbarheten grundar sig på arbetserfarenhet innan man blir förtroendevald. Politiker skall inte ha någon annan lön än för förlorad arbetsförtjänst. När man valts in i riksdagen får man tjänstledigt så länge uppdraget varar. Den ersättning som utgår skall vara samma som för det arbete man haft innan.

Anna Hagwall (SD)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Konstitutionsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2016-09-30 Granskad: 2016-10-03 Hänvisad: 2016-10-14
Yrkanden (2)