Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Motion 2020/21:2552 av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)

av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)

Motion till riksdagen

2020/21:2552

av Jonas Andersson i Skellefteå m.fl. (SD)

Krafttag mot illegal migration för ett säkrare Sverige

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om ett samlat grepp mot illegala migranter och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om en kartläggning av skuggsamhället och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att existerande möjligheter för sanktioner mot utlänningar som vistas illegalt i Sverige i större utsträckning bör användas och tillkännager detta för regeringen.

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att kriminalisera undangömmandet av illegala migranter och tillkännager
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2020-10-05 Granskad: 2020-10-05 Hänvisad: 2020-10-14

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (33)