Frihet och utveckling i världen

Motion 2014/15:2993 av Karin Enström m.fl. (M)

av Karin Enström m.fl. (M)

Motion till riksdagen

2014/15:2993

av Karin Enström m.fl. (M)

Frihet och utveckling i världen

Innehållsförteckning

Innehållsförteckning

Förslag till riksdagsbeslut

Motivering

1.Inledning – Sverige tar ansvar i en orolig värld

2.Demokrati, folkrätt och mänskliga rättigheter – Grunden för vår utrikespolitik

2.1Våra värderingar

2.2Värnandet av de mänskliga fri- och rättigheterna

2.3Ökad frihet för världens kvinnor

2.4Mänskliga rättigheter för alla

2.5Frihet i den digitala världen

3. Internationellt samarbete

3.1 Vårt Europa

3.2 En större union med välmående grannar

3.3 EU:s röst i världen

3.4 Det nordiska samarbetet

3.5 Nato – en säkerhetspolitisk hörnsten

3.6 Ett reformerat och starkare FN

4. Vår tids säkerhetspolitiska utmaningar

4.1
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Utrikesutskottet

Händelser

Inlämnad: 2014-11-10 Granskad: 2014-11-11 Hänvisad: 2014-11-12

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (30)