En fungerande sjukförsäkring

Motion 2022/23:1228 av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2022/23:1228

av Ida Gabrielsson m.fl. (V)

En fungerande sjukförsäkring

1        Innehåll

2Förslag till riksdagsbeslut

3Inledning

3.1Bakgrund

4Prevention

5Ge upprättelse åt de utförsäkrade

6Mål och ambitioner med sjukförsäkringen

7Karensavdraget

8Utredningar av sjukförsäkringspolitiken

8.1Mer flexibel förläggning av arbetstid vid deltidssjukskrivning

8.2Villkoren för sjuk- och aktivitetsersättning

8.3Preventionsersättning och rehabiliteringspenning

8.4Bättre stöd i sjukskrivnings- och rehabiliteringsprocessen

8.5Utbyte av medicinska uppgifter

8.6Stöd till de som utförsäkrats och uppbär försörjningsstöd

9Rehabiliteringskedjan

10Försäkrad i befintligt skick

11Stärk rätten att överklaga sjukförsäkringsärenden

12Återbetalningsskyldighet
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Motionen bereds i utskott Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Socialförsäkringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2022-11-22 Granskad: 2022-11-23 Hänvisad: 2022-12-01

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (29)