Biologisk mångfald

Motion 2017/18:1149 av Jens Holm m.fl. (V)

av Jens Holm m.fl. (V)

Motion till riksdagen

2017/18:1149

av Jens Holm m.fl. (V)

Biologisk mångfald

1        Innehållsförteckning

1Innehållsförteckning

2Förslag till riksdagsbeslut

3Naturen – grunden för vår välfärd

4Levande skogar

4.1Sverige behöver ett nytt etappmål i enlighet med internationella förpliktelser och miljökvalitetsmål

4.2Kvalitetssäkra det frivilliga skyddet av skog

4.3Effektiva sanktionsmöjligheter i skogsvårdslagen

4.4Skogsvårdslagstiftningen bör ingå i miljöbalken

4.5Skydd av skog med särskilt höga värden för rekreation och friluftsliv

4.6Stoppa avverkning av skogar med höga naturvärden

4.7Nationell målsättning för kalhyggesfritt skogsbruk

4.8All statlig skog bör förvaltas samlat och hållbart

4.9Värna nyckelbiotopsinventeringarna

5Levande
Dokumentet är stort, klicka för att öppna på egen sida
Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Miljö- och jordbruksutskottet

Händelser

Inlämnad: 2017-10-02 Granskad: 2017-10-02 Hänvisad: 2017-10-13

Motioner

Motioner är förslag som riksdagens ledamöter har lämnat till riksdagen.

Yrkanden (21)