Biogas - en viktig energikälla för ett fossilfritt samhälle

Motion 2018/19:1339 av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

av Per-Arne Håkansson m.fl. (S)

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen ställer sig bakom det som anförs i motionen om att se över möjligheterna att på ett långsiktigt sätt främja utveckling och produktion av svensk biogas och tillkännager detta för regeringen.

Motivering

Den energipolitiska uppgörelsen har lagt grunden för en ansvarsfullt inriktad klimatpolitik med målet ett fossilfritt samhälle 2040. Ett viktigt alternativ till fossil energi är biogas.

I den cirkulära och biobaserade ekonomin är just inhemsk produktion av biogas värd att lyfta fram. Det tar tillvara den energi som finns i organiskt material ur till exempel avloppsslam, gödsel, restprodukter från skog, matavfall eller annat avfall. Ett problem som uppmärksammats för svensk biogasproduktion är konkurrenssituationen med Danmark.

Sverige har valt att öka efterfrågan på biogas genom att göra den skattebefriad, medan Danmark å sin sida har ett stöd för själva produktionen. Det gör att gas som producerats i Danmark men säljs i Sverige är dubbelt subventionerad. För en del biogasproducenter, framförallt i Skåne och södra Sverige, har detta inneburit en betydande nackdel och samlade aktiviteter från såväl berörda företag som kommuner har på olika sätt uppmärksammat frågeställningen. En utredning har aviserats för att arbeta vidare med frågan och nå fram till förslag för en långsiktig lösning. Region Skåne arbetar med projektet Färdplan biogas för att främja betydelsen av utveckling på området.


Det finns också ett brett politiskt stöd för vikten av biogasproduktion i Sverige. Det ger jobb, skapar värdefull klimatsmart energi.

Per-Arne Håkansson (S)

Anna Wallentheim (S)

Annelie Karlsson (S)

Elin Gustafsson (S)

Hillevi Larsson (S)

Jamal El-Haj (S)

Joakim Sandell (S)

Marianne Pettersson (S)

Niklas Karlsson (S)

Ola Möller (S)

Rikard Larsson (S)

Ärendet är avslutat Motionskategori: Fristående motion Tilldelat: Näringsutskottet

Händelser

Inlämnad: 2018-11-28 Granskad: 2018-11-28 Hänvisad: 2018-12-05
Yrkanden (1)