Venezuela

Interpellation 2018/19:21 av Ludvig Aspling (SD)

av Ludvig Aspling (SD)

till Utrikesminister Margot Wallström (S)

 

Enligt Amnesty International har Venezuelas socialistiska regering orsakat den värsta humanitära krisen i det landets historia, vilket inte är en liten prestation mot bakgrund av landets historia av fattigdom, krig och slaveri.

De ekonomiska och humanitära följderna av Chávez regim är varken mer eller mindre än vad som kan förväntas av tillämpad socialism.

Mellan 2015 och 2017 utförde regimen 8 292 utomrättsliga avrättningar, och 22 procent av alla mord i Venezuela under 2016 begicks av landets säkerhetsstyrkor. Säkerhetsstyrkorna proklamerar också helt öppet att mord är ett lämpligt sätt att hantera landets trygghetsfrågor. Det brutala våldet drabbar särskilt landets demokratiska opposition.

Dom sociala effekterna är inte mindre allvarliga. Mödradödligheten har ökat med 65 procent, spädbarnsdödligheten har ökat med 30 procent, och 87 procent av landets befolkning lever i fattigdom. Sedan 2014 har 2,2 miljoner människor flytt landet.

I ett land som en gång var Sydamerikas rikaste slåss i dag kvinnor och barn för att äta resterna ur soptunnor.

Den 23 januari utropade oppositionsledaren Juan Guaidó sig själv som landets tillförordnade president, och kort därefter beslutade USA:s regering att erkänna Guaidós utropande. Ett antal nord- och sydamerikanska stater, däribland Kanada, Brasilien, Colombia, Chile och Peru har därefter gjort detsamma.

Sverigedemokraterna anser att det är dags att Sverige och EU gör detsamma.

Med anledning av detta vill jag fråga utrikesminister Margot Wallström:

 

1. Anser statsrådet att valet i Venezuela, som hölls i maj 2018, genomfördes på ett fritt och rättvist sätt?

2. Kommer Sveriges regering att besluta att erkänna Juan Guaidó som Venezuelas legitima, tillförordnade president?

3. Kommer statsrådet att agera för att EU beslutar att erkänna Juan Guaidó som Venezuelas legitima, tillförordnade president?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Fördröjd statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-01-25 Överlämnad: 2019-01-28 Anmäld: 2019-01-30 Sista svarsdatum: 2019-02-11 Svarsdatum: 2019-02-15

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (10 anföranden)