Skatteverkets minskade prioritering av brottslighet

Interpellation 2018/19:269 av Ingemar Kihlström (KD)

av Ingemar Kihlström (KD)

till Finansminister Magdalena Andersson (S)

 

I det första stycket i regleringsbrevet till Skatteverket står det: ”Skatteverket ska bidra till att (…) motverka brottslighet.” Skatteverket har genom sitt arbete med att driva in skatter, kontrollera skattefusk och felaktig folkbokföring en nyckelroll i att upptäcka, förebygga och beivra brottslighet.

Ett exempel i närtid där Skatteverket spelat en mycket viktig roll för svensk inre säkerhet är i Säpos arbete kring att gripa och utvisa ett flertal nyckelpersoner ur den islamistiska miljön i Sverige.

Därför är det ytterst förvånande att i Expressen läsa om att Skatteverket minskar sin granskning av kriminella och potentiella terrorister med mellan 80 och 90 procent! Expressen avslöjar att Skatteverkets personal på ett seminarium ska ha fått beskedet att bevisbördan ställts på ända. Tidigare var en granskad person tvungen att bevisa att en kontantinsättning inte var skattepliktig, men nu ska Skatteverkets utredare bevisa att inbetalningarna inte kommer från arbete. Skatteverkets egna experter skriver att situationen är absurd och att möjligheterna till brottsbekämpning nu tas bort och att en allt större del av brottsvinsterna nu kommer att kunna återinvesteras i nya brottsverktyg.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Magdalena Andersson:

 

  1. På vems initiativ har Skatteverket ändrat sitt arbetssätt?
  2. Kan Skatteverket leva upp till sitt uppdrag i regleringsbrevet om de minskar sina granskningar av kriminella och terrorister med uppemot 90 procent?
  3. Vad kommer ministern att göra för att åtgärda situationen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

statustext: Interpellationen är besvarad Inlämnad: 2019-05-29 Överlämnad: 2019-05-31 Anmäld: 2019-06-03 Svarsdatum: 2019-06-11 Sista svarsdatum: 2019-06-14

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)