Regeringens hantering av Vänsterpartiets utgiftskrav

Interpellation 2005/06:204 av Tiefensee, Roger (c)

av Tiefensee, Roger (c)

den 18 januari

Interpellation 2005/06:204 av Roger Tiefensee (c) till finansminister Pär Nuder (s)

Regeringens hantering av Vänsterpartiets utgiftskrav

Regeringen är beroende av stöd från Vänsterpartiet och Miljöpartiet för att lotsa sin ekonomiska politik genom riksdagen. Själva får Socialdemokraterna inte majoritet för sina beslut.

Detta får som i alla demokratier där inget parti har egen majoritet till följd att kompromisser måste göras för att kunna träffa uppgörelser. Att Socialdemokraterna är beroende av stöd från andra visade sig tydligt efter valet 2002 då Miljöpartiet fick igenom sitt kostsamma friårsförsök. Det har också visat sig i försvars- och säkerhetspolitiken där Vänsterpartiet fått inflytande när det historiskt varit så att Vänsterpartiet och kommunister hållits utanför detta politikområde. Statsministern har anfört detta område som en anledning att inte släppa in Vänsterpartiet i regeringssamverkan. Nu har det dock skett. Sammantaget visar detta på ett fördjupat samarbete mellan Socialdemokraterna, Vänsterpartiet och Miljöpartiet.

Det finns således en betydande risk att det som stödpartierna kräver också blir genomfört innan valet i höst och om vänsterblocket i svensk politik får majoritet efter valet 2006. Den nyligen genomförda partikongressen för Vänsterpartiet var en lång kravlista med kostsamma utgifter. Det handlade bland annat om ökade studiestöd, tandvård, återställt prisbasbelopp för tilläggspensionärer och kortare arbetstid. Riksdagens utredningstjänst har på Centerpartiets begäran räknat ut kostnaden för vänsterkongressen. Notan för denna skulle hamna på mellan 86 och 136 miljarder kronor. Då har ändå inte alla löften räknats med då flera förslag ej kunnat kostnadsberäknas. Ovanpå detta finns sedan kostnader för beteendeförändringar till följd av förslagen. Till detta ska sedan läggas en inriktning på politiken som är allmänt företagar- och tillväxtfientlig. Summan av detta är en politik som inte leder till nya jobb utan tvärtom försvårar möjligheterna för Sverige att klara den internationella konkurrensen. Något som naturligtvis vore mycket olyckligt i en tid då över en miljon människor av olika anledningar inte går till jobbet en vanlig dag. Behovet av nya riktiga jobb är stort och därför måste Sverige som land få bättre företagsvillkor så att företagen kan växa och anställa.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga finansminister Pär Nuder följande:

1.   Hur avser finansministern, i det kommande budgetarbetet, att hantera de krav som Vänsterpartiets kongress beslutade om?

2.   Vilka av de utgiftslöften som Vänsterpartiets kongress antog är finansministern beredd att genomföra?

Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2006-01-18 Anmäld: 2006-01-19 Besvarad: 2006-01-27 Sista svarsdatum: 2006-02-01

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (7 anföranden)