Framtiden för inrikesflyget och Bromma flygplats

Interpellation 2020/21:14 av Lars Thomsson (C)

av Lars Thomsson (C)

till Infrastrukturminister Tomas Eneroth (S)

 

Den 14 september kom det överraskande beskedet att Bromma flygplats nu är hotad igen. Swedavia fick på en ägardialog den 23 juni 2020, alltså mitt under pågående flygkris, i ägaruppdrag att göra en konsekvensanalys utifrån bolagets affärsmässiga perspektiv av en förtida stängning av Bromma Stockholm Airport.

Att utreda Brommas vara eller icke vara mitt i coronakrisen känns inte seriöst. Långsiktiga infrastrukturbeslut ska inte grundas på statistik från tillfälliga kriser. Infrastrukturbeslut måste grundas på långsiktiga avväganden och behov, inte kortsiktiga kriser.

Bromma är främst avgörande för att regionerna runt om i landet ska ha god tillgänglighet till huvudstaden. Den fungerar i praktiken som ett nav för inrikestrafiken. Därför är Brommas framtid främst en fråga för alla regioners framtida transportmöjligheter i Sverige, inte en snäv Stockholmsfråga.

Det unika med Bromma flygplats jämfört med Arlanda är närheten till Stockholms city. Närheten ger en snabbhet och sparar ca en timme per dag tur och retur jämfört med Arlandaalternativet. Dessutom är flygbussen till Bromma radikalt mycket billigare än Arlanda Express. Sammantaget gör det Bromma i många fall överlägset som resväg för pendlare och affärsresenärer. Därför har Bromma en avgörande roll även framöver för att regionerna runt om i Sverige ska kunna samspela med den expansiva Stockholmsregionen. 

För Gotlands del är Bromma en avgörande flygplats. Denna citynära flygplats står för ca 70 procent av trafiken till Visby sedan länge. Två flygplatser i Stockholm är dessutom helt avgörande för att upprätthålla en konkurrens i flygtrafiken till ön. För Gotland liksom för Norrland kommer alltid flygtrafiken att vara det snabba resealternativet eftersom tåg aldrig kommer att kunna vara ett alternativ. 

Att lägga ned Bromma som är navet för inrikestrafiken några år innan elflyget och biobränslen är på plats tycker jag är huvudlöst. Den klimatsmarta flygtrafiken är snart här, och mycket pekar på att den kommer att vara en väldigt viktig del av landets transportinfrastruktur framöver. Elflygets unika egenskaper kan mycket väl leda till regionalflygets återkomst eftersom den rörliga driftsekonomin möjliggör för mindre flygplan och flyglinjer. Dessutom är flygplan drivna med elektricitet väsentligt tystare, och därför minskar bullerpåverkan på till exempel Brommaområdet högst radikalt.

Med anledning av detta vill jag fråga infrastrukturminister Tomas Eneroth:

 

  1. Vad avser ministern att göra för att upprätthålla en god, snabb och prisvärd tillgänglighet med inrikesflyget för landets regioner till Stockholmsregionen även framöver? 
  2. Hur avser ministern att agera för att bana väg för det klimatsmarta elflyget och det biobränsledrivna inrikesflyget i Stockholmsregionen?
Interpellationen är besvarad

Händelser

Inlämnad: 2020-09-15 Överlämnad: 2020-09-16 Anmäld: 2020-09-17 Svarsdatum: 2020-09-24 Sista svarsdatum: 2020-09-30

Interpellationer

Interpellationer är en typ av frågor som debatteras i kammaren nästan varje vecka. Ledamoten ställer interpellationen skriftligt till en minister i regeringen och får svar både skriftligt och muntligt av ministern som kommer till kammaren. Debatterna dokumenteras i kammarens protokoll.

Debatt (9 anföranden)