Upphävande av kravet på sterilisering för ändrad könstillhörighet

Socialutskottets bet 2012/13:SoU24

Ärendet är avslutat

Beslutat: 22 maj 2013

Beslut

Krav på sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet tas bort (SoU24)

Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade togs bort den 1 juli 2013. Socialutskottet ansåg redan 2012 att steriliseringskravet skulle slopas så snart som möjligt, men att regeringen skulle återkomma med förslag till lagändringar efter att den utrett de rättsliga konsekvenserna (2011/12:SoU23).

Riksdagen anser att det är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Till följd av lagändringen görs vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där skrivningen gravida kvinnor byts ut mot gravida personer.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Hela betänkandet

Ärendets gång

1

Förslag

7 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2013-04-23
Justering: 2013-05-14
Betänkande publicerat: 2013-05-15
Trycklov: 2013-05-14
Reservationer 3
bet 2012/13:SoU24

Krav på sterilisering i samband med ändrad könstillhörighet tas bort (SoU24)

Kravet på att personer som vill ändra könstillhörighet måste vara steriliserade ska tas bort den 1 juli 2013. Riksdagen beslutade redan 2012 att steriliseringskravet skulle slopas från detta datum, men att regeringen skulle återkomma med förslag till lagändringar efter att den utrett de rättsliga konsekvenserna. Socialutskottet anser att det är mycket angeläget att kravet tas bort med tanke på de internationella konventioner och andra överenskommelser om mänskliga rättigheter som Sverige har förbundit sig att följa. Till följd av lagändringen görs vissa ändringar i offentlighets- och sekretesslagen där skrivningen gravida kvinnor byts ut mot gravida personer.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2013-05-22
4

Beslut

Beslut: 2013-05-22
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 22 maj 2013

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2012/13:So13 av Per Ramhorn (SD) och
2012/13:So14 av Tuve Skånberg och Annelie Enochson (båda KD).

Reservation 1 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (SD)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M102005
MP23002
FP21003
C21002
SD02000
V17002
KD12043
Totalt29820427

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Upphävande av kravet på sterilisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till
1) lag om ändring i lagen (1972:119) om fastställande av könstillhörighet i vissa fall,
2) lag om ändring i offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Därmed bifaller riksdagen proposition 2012/13:107 punkterna 1 och 2 samt avslår motionerna
2012/13:So15 av Helena Leander m.fl. (MP),
2012/13:So557 av Lena Hallengren m.fl. (S) yrkande 52,
2012/13:So560 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkandena 1 och 3 samt
2012/13:So595 av Helena Leander m.fl. (MP) yrkande 21.

Reservation 2 (MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (MP, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S1020010
M102005
MP02401
FP21003
C21002
SD00200
V01702
KD13033
Totalt259412326

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


3. Ansvar för behandling och vård vid könsidentitetsstörningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2012/13:So561 av Hillevi Larsson och Börje Vestlund (båda S) yrkande 1.

Reservation 3 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S0102010
M102005
MP24001
FP21003
C21002
SD00200
V01702
KD12043
Totalt1801192426

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag