Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor (KU14)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat de utredningar och det arbete som redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Förslagen handlar exempelvis om stärkt skydd för journalister, om hur granskningsnämnden för radio och tv utses och om dess verksamhet samt om stöd till medier.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat de utredningar och det arbete som redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Förslagen handlar exempelvis om stärkt skydd för journalister, om hur granskningsnämnden för radio och tv utses och om dess verksamhet samt om stöd till medier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.