Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets betänkande 2019/20:KU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 16 april 2020

Beslut

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor (KU14)

Riksdagen sa nej till cirka 30 förslag om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat de utredningar och det arbete som redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Förslagen handlar exempelvis om stärkt skydd för journalister, om hur granskningsnämnden för radio och tv utses och om dess verksamhet samt om stöd till medier.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-06
Reservationer 8
Betänkande 2019/20:KU14

Nej till motioner om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor (KU14)

Konstitutionsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till cirka 30 förslag om tryck- och yttrandefrihets- samt massmediefrågor i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Anledningen är bland annat de utredningar och det arbete som redan pågår inom de områden som förslagen berör.

Förslagen handlar exempelvis om stärkt skydd för journalister, om hur granskningsnämnden för radio och tv utses och om dess verksamhet samt om stöd till medier.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16
15 förslagspunkter, 13 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 16 april 2020

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Stärkt skydd för journalister och medieredaktioner

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1269 av Aylin Fazelian och Magnus Manhammar (båda S) och

2019/20:2724 av Karin Enström m.fl. (M).

Reservation 1 (M, KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 11 0 59
SD 10 0 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 0 3 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 41 14 0 294


2. Motverka hybridkrigföring i form av propaganda

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2725 av Karin Enström m.fl. (M).

Reservation 2 (M, KD)

3. Begränsa spridning av pornografi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:156 av Helena Vilhelmsson (C) och

2019/20:1217 av Åsa Eriksson m.fl. (S).

4. Public service-företagens verksamhet på internet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2947 av Edward Riedl (M).

5. Granskningsnämnden för radio och tv

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:153 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2019/20:791 av Robert Stenkvist och David Lång (båda SD),

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 5,

2019/20:2418 av Jan Ericson och Lars Beckman (båda M),

2019/20:2951 av Edward Riedl (M),

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 12,

2019/20:3125 av Sten Bergheden (M) yrkande 1 och

2019/20:3151 av Markus Wiechel (SD) yrkande 1.

Reservation 3 (M)
Reservation 4 (SD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (SD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 16 0 0 84
M 0 0 11 59
SD 0 10 0 52
C 5 0 0 26
V 4 0 0 23
KD 3 0 0 19
L 3 0 0 16
MP 3 0 0 13
- 0 0 0 2
Totalt 34 10 11 294


6. Pressetik och rättelser

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:1092 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkande 6,

2019/20:1153 av Lars Beckman (M),

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 13 och

2019/20:3165 av Markus Wiechel (SD) yrkandena 1-3.

Reservation 5 (SD)

7. Ansvarig utgivare för vissa internetplattformar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:533 av Magnus Jacobsson (KD) och

2019/20:827 av Magnus Jacobsson (KD).

8. Översyn av regleringen av techjättarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:947 av Åsa Eriksson (S).

9. Översyn av brottet hets mot folkgrupp i grundlagarna

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2437 av Jan Ericson (M) yrkande 2.

10. Översyn av presstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3048 av Lotta Finstorp m.fl. (M) yrkande 11.

Reservation 6 (M)

11. Avskaffande av driftsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1093 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 1.

Reservation 7 (SD)

12. Utvidgning av driftsstödet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:487 av Anders Åkesson och Fredrik Christensson (båda C).

13. Presstöd till dagstidningar som ges ut på minoritetsspråk

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:2091 av Maria Nilsson (L) yrkande 2.

14. Åtgärder med anledning av minskad annonsförsäljning för tidningsföretagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:1093 av Angelika Bengtsson m.fl. (SD) yrkande 2.

Reservation 8 (SD)

15. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:340 av Aron Emilsson m.fl. (SD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:2290 av Erica Nådin m.fl. (S).