Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU14

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 10 mars 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

24 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2020-03-24
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-15
bet 2019/20:KU14

Alla beredningar i utskottet

2020-03-24, 2020-03-10
3

Debatt

Information kommer
4

Beslut

Information kommer