Tillämpningen av skuldsaneringslagen

LUs betänkande 1996/97:LU6

Ärendet är avslutat

Beslutat: 13 mars 1997

Beslut

Skuldsaneringslagen (LU6)

Riksdagen gav regeringen i uppdrag att överväga om möjligheten att ompröva skuldsaneringsbeslut ska utvidgas. En utvidgning skulle göra det möjligt att ompröva även det belopp som enligt skuldsaneringsbeslutet ska fördelas mellan borgenärerna. Möjligheten till omprövning omfattar sedan tidigare endast tiden och sättet för hur skulderna ska betalas. Ställningstagandet gjordes med anledning av ett förslag från Riksdagens revisorer.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.