Naturvård och områdesskydd

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2016/17:MJU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2017

Beslut

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla (MJU9)

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla. Det anser riksdagen som i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men riksdagen tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Riksdagen ser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Riksdagen anser därför att reglerna bör reformeras så att det bland annat blir möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna.

Utskottets förslag till beslut: Utskottet föreslår med bifall till motionerna 2016/17:820 yrkandena 13, 15 och 17, 2016/17:2011 yrkande 12 i denna del, 2016/17:2863 yrkande 6, 2016/17:3096 yrkande 10 i denna del, 2016/17:3118 yrkande 17, 2016/17:3192 yrkande 34 och 2016/17:3378 yrkande 10 i denna del ett tillkännagivande om reformering av strandskyddet. Avslag på övriga motionsyrkanden.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

54 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2017-02-02
Justering: 2017-02-21
Trycklov: 2017-02-24
Reservationer 13
Betänkande 2016/17:MJU9

Strandskyddsreglerna borde bli mer flexibla (MJU9)

Strandskyddsreglerna behöver förändras och bli mer flexibla. Det anser miljö- och jordbruksutskottet som föreslår att riksdagen i ett tillkännagivande uppmanar regeringen att förändra strandskyddslagstiftningen.

Strandskyddsreglerna innebär bland annat att man inte får bygga hus närmare strandlinjen än 100 meter, i vissa fall 300 meter. Under 2009 gjordes strandskyddsreglerna om i syfte att skapa en mer flexibel tillämpning av reglerna. Men miljö- och jordbruksutskottet tycker inte att reformen har fått tillräckligt genomslag. Utskottet ser att reglerna fortfarande hindrar kommuner från att skapa attraktiva boendemiljöer på landsbygden. Utskottet tycker därför
att reglerna bör reformeras så att det bland annat blir möjligt att ge fler undantag från strandskyddsreglerna.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2017-03-14
Debatt i kammaren: 2017-03-15
4

Beslut

Beslut: 2017-03-15
13 förslagspunkter, 8 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2017

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Nationalparker

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:429 av Boriana Åberg (M),

2016/17:2614 av Rickard Persson (MP) yrkandena 1 och 2 samt

2016/17:3312 av Åsa Romson och Kerstin Lundgren (MP, C).

2. Naturreservat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1587 av Betty Malmberg (M) yrkande 3 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkandena 12 och 13.

Reservation 1 (M)

3. Marina skyddade områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:824 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 33,

2016/17:1989 av Jonas Sjöstedt m.fl. (V) yrkande 12,

2016/17:2448 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 11 och

2016/17:3166 av Jonas Jacobsson Gjörtler m.fl. (M) yrkandena 6 och 7.

Reservation 2 (M)
Reservation 3 (SD)
Reservation 4 (C)
Reservation 5 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 0 73 11
SD 0 0 40 7
MP 22 0 0 3
C 0 0 17 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 0 1 1
Totalt 150 18 131 50


4. Naturvårdsprojekt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2855 av Tuve Skånberg (KD).

5. Reformering av strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen ställer sig bakom det som utskottet anför om reformering av strandskyddet och tillkännager detta för regeringen.
Därmed bifaller riksdagen motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkandena 13, 15 och 17,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12 i denna del,

2016/17:2863 av Caroline Szyber m.fl. (KD, M, C, L) yrkande 6,

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 10 i denna del,

2016/17:3118 av Ola Johansson m.fl. (C) yrkande 17,

2016/17:3192 av Jan Björklund m.fl. (L) yrkande 34 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10 i denna del och

avslår motionerna

2016/17:674 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:714 av Lars Hjälmered (M),

2016/17:794 av Jenny Petersson (M),

2016/17:806 av Finn Bengtsson m.fl. (M),

2016/17:1026 av Katarina Brännström (M),

2016/17:1552 av Tina Ghasemi (M) yrkande 3,

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 7,

2016/17:1885 av Lotta Finstorp (M),

2016/17:1909 av Margareta B Kjellin (M) yrkande 1,

2016/17:1925 av Christian Holm Barenfeld och Jessica Polfjärd (båda M) yrkande 1,

2016/17:2097 av Maria Stockhaus (M),

2016/17:2609 av Daniel Bäckström och Peter Helander (båda C),

2016/17:2641 av Camilla Waltersson Grönvall (M),

2016/17:2730 av Erik Bengtzboe (M),

2016/17:3012 av Anders Hansson m.fl. (M),

2016/17:3284 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 1 och

2016/17:3347 av Caroline Szyber m.fl. (KD) yrkande 26.

Reservation 6 (S, MP, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 6 (S, MP, V)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 4 94 0 15
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 1 21 0 3
C 17 0 0 5
V 0 18 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 166 133 0 50


6. Strandskydd och hästnäringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:823 av Kristina Yngwe m.fl. (C) yrkande 6 och

2016/17:3377 av Bengt Eliasson (L) yrkande 7.

Reservation 7 (C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 7 (C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 97 0 0 16
M 73 0 0 11
SD 40 0 0 7
MP 21 1 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 1 0 0 1
Totalt 280 18 0 51


7. Begränsning av det generella strandskyddet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1909 av Margareta B Kjellin (M) yrkandena 2 och 3,

2016/17:1925 av Christian Holm Barenfeld och Jessica Polfjärd (båda M) yrkande 2,

2016/17:1968 av Jörgen Warborn m.fl. (M),

2016/17:2238 av Jessika Roswall (M),

2016/17:3284 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 2 och

2016/17:3378 av Anna Kinberg Batra m.fl. (M) yrkande 10 i denna del.

Reservation 8 (M)
Reservation 9 (KD)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 8 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 40 0 0 7
MP 22 0 0 3
C 17 0 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 0 0 14 2
- 1 0 0 1
Totalt 212 73 14 50


8. Underrättelse om beslut i strandskyddsärenden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:3059 av Rickard Nordin (C) och

2016/17:3284 av Lars-Axel Nordell m.fl. (KD) yrkande 3.

Reservation 10 (KD)

9. Överprövning av kommunala bygglov inom fastställda LIS-områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:820 av Annie Lööf m.fl. (C) yrkande 16,

2016/17:1821 av Anders Forsberg m.fl. (SD) yrkande 6,

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 12 i denna del och

2016/17:3096 av Peter Helander och Helena Lindahl (båda C) yrkande 10 i denna del.

Reservation 11 (SD, C)

10. Vandringsleder

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:1915 av Margareta B Kjellin (M) yrkandena 1 och 2.

11. Allemansrätten och ockupation av privat mark

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2016/17:1847 av Lars-Arne Staxäng (M) i denna del och

2016/17:2011 av Kristina Yngwe och Eskil Erlandsson (båda C) yrkande 1.

Reservation 12 (M, SD, C)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 12 (M, SD, C)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 98 0 0 15
M 0 73 0 11
SD 1 39 0 7
MP 22 0 0 3
C 0 17 0 5
V 18 0 0 3
L 16 0 0 3
KD 14 0 0 2
- 0 1 0 1
Totalt 169 130 0 50


12. Terrängkörningslagen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2016/17:2206 av Cassandra Sundin m.fl. (SD) yrkande 6.

Reservation 13 (SD)

13. Motioner som bereds förenklat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår de motionsyrkanden som finns upptagna under denna punkt i utskottets förteckning över avstyrkta motionsyrkanden.