Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

1

Förslag

40 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2012-03-01
Justering: 2012-03-22
Betänkande publicerat: 2012-03-29
Trycklov: 2012-03-27
Reservationer 19
Betänkande 2011/12:UbU18

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2012-04-19
4

Beslut

Beslut: 2012-04-25
16 förslagspunkter, 11 acklamationer, 5 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 25 april 2012

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Forskningspolitikens inriktning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 4 och 8 samt
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 1.

Reservation 1 (S)
Reservation 2 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (S)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP00223
FP20004
C18005
SD19000
V16003
KD18001
-0001
Totalt184932250

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


2. Forskarrörlighet m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 6 och
2011/12:T249 av Marianne Åhman och Anita Brodén (båda FP) yrkande 3.

Reservation 3 (S)

3. Beslutsunderlag m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub321 av Per Bill och Finn Bengtsson (båda M) och
2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 3.

Reservation 4 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V16003
KD18001
-0001
Totalt27722050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


4. Forskning i kommuner och regioner m.m.

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub251 av Barbro Westerholm (FP),
2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkandena 7 och 9-11 samt
2011/12:Ub420 av Yvonne Andersson (KD).

Reservation 5 (MP)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 5 (MP)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S930019
M930014
MP02203
FP20004
C18005
SD19000
V16003
KD18001
-0001
Totalt27722050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


5. Strategiska forskningsområden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4.

Reservation 6 (S)

6. Fritt tillgängliga forskningsresultat

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Kr329 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 12 och
2011/12:Ub359 av Gustav Fridolin m.fl. (MP) yrkande 6.

Reservation 7 (MP)

7. Forskningens internationalisering

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub210 av Anita Brodén och Nina Lundström (båda FP) yrkande 2,
2011/12:Ub250 av Sven-Erik Bucht (S),
2011/12:Ub315 av Ann-Kristine Johansson och Karin Åström (båda S),
2011/12:Ub421 av Yvonne Andersson (KD) och
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 8.

Reservation 8 (S)

8. Fördelning av resurser till forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub295 av Ann-Kristine Johansson m.fl. (S),
2011/12:Ub332 av Staffan Anger (M),
2011/12:Ub366 av Hans Ekström m.fl. (S),
2011/12:Ub379 av Désirée Liljevall m.fl. (S),
2011/12:Ub433 av Gunnar Andrén och Anna Steele (båda FP),
2011/12:Ub443 av Pyry Niemi m.fl. (S),
2011/12:Ub449 av Clas-Göran Carlsson m.fl. (S) och
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 2.

Reservation 9 (S)

9. Forskare och utbildning på forskarnivå

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub245 av Berit Högman (S) och
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 3.

Reservation 10 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 10 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP21004
FP19005
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt188109052

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


10. Jämställdhet inom högskolan

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 10.

Reservation 11 (S, V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 11 (S, V)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
S093019
M930014
MP22003
FP20004
C18005
SD19000
V01603
KD18001
-0001
Totalt190109050

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag


11. Utbildningsvetenskaplig forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub458 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 4 och
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 15.

Reservation 12 (S, V)

12. Medicinsk forskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub252 av Barbro Westerholm (FP),
2011/12:Ub270 av Hans Rothenberg (M),
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 9 och
2011/12:Ub465 av Finn Bengtsson och Ann-Britt Åsebol (båda M).

Reservation 13 (S, SD)

13. Miljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 11.

Reservation 14 (S)

14. Arbetslivs- och arbetsmiljöforskning

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 13.

Reservation 15 (S, V)

15. Forskning inom vissa områden

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:C244 av Jan Lindholm (MP) yrkande 5,
2011/12:C388 av Amineh Kakabaveh m.fl. (V) yrkande 2,
2011/12:So409 av Jan Lindholm m.fl. (MP) yrkande 8,
2011/12:So621 av Gunvor G Ericson m.fl. (MP) yrkande 3,
2011/12:Kr202 av Anita Brodén m.fl. (FP) yrkande 6,
2011/12:Kr329 av Tina Ehn m.fl. (MP) yrkande 11,
2011/12:Ub246 av Börje Vestlund och Carin Runeson (båda S) yrkande 3,
2011/12:Ub272 av Lise Nordin m.fl. (MP) yrkandena 1 och 2,
2011/12:Ub275 av Tina Ehn m.fl. (MP),
2011/12:Ub282 av Marianne Kierkemann (M),
2011/12:Ub416 av Lars Tysklind m.fl. (FP),
2011/12:Ub461 av Mikael Damberg m.fl. (S) yrkande 14,
2011/12:Ub471 av Börje Vestlund m.fl. (S) yrkande 3 och
2011/12:Ub501 av Erik Almqvist (SD).

Reservation 16 (S)
Reservation 17 (MP)
Reservation 18 (SD)
Reservation 19 (V)

16. Rymdfrågor

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2011/12:Ub323 av Eva Flyborg (FP),
2011/12:Ub330 av Staffan Anger (M),
2011/12:Ub331 av Staffan Anger (M),
2011/12:Ub333 av Staffan Anger (M) och
2011/12:Ub422 av Yvonne Andersson (KD).