Forskning, forskarutbildning och rymdfrågor

Utbildningsutskottets betänkande 2011/12:UbU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor (UbU18)

Utbildningsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om forskning, forskarutbildning och rymdfrågor. Skälet är gällande lagar och regler och att det redan pågår arbete i de frågor som motionerna tar upp. Motionerna handlar om forskningspolitikens inriktning och internationalisering, förhållanden inom forskarutbildningen, rymdfrågor samt forskning inom vissa områden.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.