Fler tillval för hyresgäster

Civilutskottets betänkande 2018/19:CU18

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 13 juni 2019

Nästa händelse: Justering 4 juni 2019

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

1 motion, 1 proposition
2

Beredning

Beredning i utskottet: 2019-05-16
Justering: 2019-06-04
Trycklov: 2019-06-10
Betänkande 2018/19:CU18
3

Debatt

Bordläggning: 2019-06-12
Debatt i kammaren: 2019-06-13
4

Beslut

Beslut: 2019-06-13