Till innehåll på sidan

Torsdag den 13 juni 2019

TalarlistaKammarens talarlista 2019-06-13

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX
Torsdagen den 13 juni 2019

Kl.

12.00

Arbetsplenum

14.00

Frågestund

16.00

Votering

______________________________________________________________________________

Nr

Anmäld tid (min.)

Ackumulerad tid

15

Civilutskottets betänkande CU17

Åtgärder mot handel med hyreskontrakt

1

Cecilie Tenfjord Toftby (M)

6

2

Roger Hedlund (SD)

6

3

Momodou Malcolm Jallow (V)

8

4

Larry Söder (KD)

6

5

Emma Hult (MP)

4

6

Ola Möller (S)

6

7

Ola Johansson (C)

8

8

Robert Hannah (L)

6

9

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

10

____

____

 1.00

1.00

16

Civilutskottets betänkande CU18

Fler tillval för hyresgäster

1

Lars Beckman (M)

6

2

Momodou Malcolm

Talarlistor

I talarlistorna står det vilka ledamöter som på förhand har anmält att de vill tala under kammarens sammanträden.