Ett nytt system för skattebetalningar, m.m.

Skatteutskottets betänkande 1996/97:SkU23

Ärendet är avslutat

Beslutat: 10 juni 1997

Beslut

Skattebetalningssystem (SkU23)

Riksdagen beslutade om ett nytt system för skattebetalningar. Det ska hos skattemyndigheten finnas ett skattekonto för varje skatt- eller avgiftsskyldig. Samtliga redovisningar, debiteringar och betalningar ska registreras på kontot. Främst gäller det F-skatt, innehållen A-skatt, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt. Alla uppgifter som den skattskyldige är skyldig att lämna ska redovisas i en enda handling - en skattedeklaration. Den ska lämnas en gång varje månad av den som är arbetsgivare eller registrerad för mervärdesskatt. För löntagare förändras inte deklarationsförfarandet. Deklarationer, även självdeklarationer, ska efter särskilt medgivande få lämnas i form av ett elektroniskt dokument.

Riksdagens beslut: Bifall till utskottets hemställan

Ärendets gång

1

Förslag

12 motioner, 2 propositioner

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 1997-05-20
Justering: 1997-05-27
Betänkande 1996/97:SkU23

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 1997-06-10
4

Beslut

Beslut: 1997-06-10

Protokoll med beslut