En ny straffbestämmelse som skyddar betalningsverktyg

Justitieutskottets betänkande 2020/21:JuU14

Ärendet är avslutat

Beslutat: 28 april 2021

Beslut

Skyddet av kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas (JuU14)

Brottsbalken ska ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Enligt beslutet ska det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg göra det straffbart att

  • skaffa ett betalningsverktyg på olaglig väg
  • förvanska eller skapa ett falskt verktyg som är tänkt att användas
  • använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även försök och förberedelse till brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna börjar gälla den 31 maj 2021 och är en anpassning till EU:s direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Riksdagen riktade också två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och att en brottsofferportal ska öppnas.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen. Bifall till motioner med tillkännagivanden om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och om att en brottsofferportal ska inrättas.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Från regeringen

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2021-03-25, 2021-04-15

Skyddet av kontokort och andra betalningsverktyg ska stärkas (JuU14)

Brottsbalken ska ändras så att betalningsverktyg som kontokort och swish får ett starkare skydd mot bedrägerier och förfalskningar. Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag.

Enligt förslaget ska det nya brottet olovlig befattning med betalningsverktyg göra det straffbart att

  • skaffa ett betalningsverktyg på olaglig väg
  • förvanska eller skapa ett falskt verktyg som är tänkt att användas
  • använda ett betalningsverktyg som är olagligt införskaffat, förvanskat eller falskt.

Straffet ska vara böter eller fängelse i högst två år. Är brottet grovt gäller fängelse i lägst sex månader och högst sex år. Även försök och förberedelse till brottet ska vara straffbart.

Lagändringarna ska börja gälla den 31 maj 2021 och är en anpassning till EU:s direktiv om bekämpande av bedrägeri och förfalskning som rör andra betalningsmedel än kontanter.

Utskottet föreslår också att riksdagen riktar två tillkännagivanden, uppmaningar, till regeringen om att e-legitimationer ska kunna definieras som betalningsverktyg och att en brottsofferportal ska öppnas.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.