Avfall och kretslopp

Miljö- och jordbruksutskottets betänkande 2011/12:MJU16

Ärendet är avslutat

Beslutat: 25 april 2012

Beslut

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp.  Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.

Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på samtliga motioner.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag till beslut.

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Nej till motioner om avfall och kretslopp (MJU16)

Miljö- och jordbruksutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2011 om avfall och kretslopp.  Orsaker är att det redan pågår arbete inom flera av de områden motionerna tar upp och att riksdagen redan tagit ställning i andra frågor.

Motionerna handlar bland annat om insamling och återvinning av avfall, pantsystem, nedskräpning i havet och längs kusterna, sanering av förorenad mark och nedmontering av uttjänta vindkraftverk.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.