Arvsrättsliga frågor

LUs betänkande 2004/05:LU9

Ärendet är avslutat

Beslutat: 26 januari 2005

Beslut

Nej till motioner om arvsrättsliga frågor (LU9)

Riksdagen sade nej till motioner som handlar om olika arvsrättsliga frågor. Motionerna rör bland annat Allmänna arvsfonden och arvsrätt för kusiner. Riksdagen sade nej genom att hänvisa till tidigare beslut och pekar dessutom på utredningsarbete som pågår kring arvsrättsliga frågor.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Hela betänkandet

Ärendets gång

Motioner från ledamöterna

Alla beredningar i utskottet

2004-11-16, 2004-11-18

Nej till motioner om arvsrättsliga frågor (LU9)

Lagutskottet föreslår att riksdagen ska säga nej till motioner som handlar om olika arvsrättsliga frågor. Motionerna rör bland annat Allmänna arvsfonden och arvsrätt för kusiner. Lagutskottet säger nej genom att hänvisa till tidigare beslut och pekar dessutom på utredningsarbete kring arvsrättsliga frågor.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.