Arbetskraftsinvandring

Socialförsäkringsutskottets betänkande 2019/20:SfU22

Ärendet är avslutat

Beslutat: 29 april 2020

Beslut

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Riksdagen sa nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsin­vandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

 

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

Nej till motioner om arbetskraftsinvandring (SfU22)

Socialförsäkringsutskottet föreslår att riksdagen säger nej till ett femtiotal förslag i motioner från den allmänna motionstiden 2019. Motionerna handlar bland annat om visum för så kallad högkvalificerad arbetskraft, behovsprövning av arbetskraftsinvandring, villkor för arbetstillstånd, handläggningstider och åtgärder mot missbruk av regler.

 

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.