Ändringar i lagar som genomför internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter

Civilutskottets betänkande 2021/22:CU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 18 maj 2022

Beslut

Mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (CU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter.

Lagändringarna är av lagteknisk karaktär med anledning av att 2010 års HNS-konvention inte har börjat gälla än. HSN-konventionen är en internationell konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter (CU18)

Civilutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om mindre lagändringar för att genomföra internationella bestämmelser om radiologiska skador och skador vid sjötransporter.

Lagändringarna är av lagteknisk karaktär med anledning av att 2010 års HNS-konvention inte har börjat gälla än. HSN-konventionen är en internationell konvention om ansvar och ersättning för skada i samband med sjötransport av farliga och skadliga ämnen.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.