Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Finansutskottets betänkande 2019/20:FiU18

Ärendet är avslutat

Beslutat: 20 november 2019

Beslut

Ja till ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och regioner (FiU18)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag till ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Regeringens förslag innebär att tre nya delmodeller införs i kostnadsutjämningssystemet som avgör om kommunerna och regionerna får ett kostnadsutjämningsbidrag eller får betala en kostnadsutjämningsavgift. Förändringarna innebär att systemet i högre grad kommer att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till följd av gles bebyggelse.

Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2020.

Utskottets förslag till beslut: Godkännande av proposition, avslag på motioner
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

9 motioner, 1 proposition
2

Beredning

Senaste beredning i utskottet: 2019-11-07
Justering: 2019-11-14
Trycklov: 2019-11-14
Reservationer 4
Betänkande 2019/20:FiU18

Alla beredningar i utskottet

2019-11-07, 2019-10-24

Ja till ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och regioner (FiU18)

Finansutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag till ändringar i kostnadsutjämningssystemet. Regeringens förslag innebär att tre nya delmodeller införs i kostnadsutjämningssystemet som avgör om kommunerna och regionerna får ett kostnadsutjämningsbidrag eller får betala en kostnadsutjämningsavgift. Förändringarna innebär att systemet i högre grad kommer att ta hänsyn till socioekonomiska faktorer och merkostnader till följd av gles bebyggelse.

Lagändringarna föreslås börja gälla den 1 januari 2020.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Bordläggning: 2019-11-19
Debatt i kammaren: 2019-11-20
4

Beslut

Beslut: 2019-11-20
3 förslagspunkter, 3 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 20 november 2019

Protokoll med beslut

Riksdagsskrivelse

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Avslag på propositionen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motion

2019/20:3383 av Mats Persson m.fl. (L).

Reservation 1 (L)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 1 (L)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 0 63 7
SD 53 0 0 9
C 30 0 0 1
V 22 0 0 5
KD 1 0 15 6
L 0 16 0 3
MP 14 0 0 2
- 1 1 0 0
Totalt 211 17 78 43


2. Ändringar i kostnadsutjämningen för kommuner och landsting

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen antar regeringens förslag till lag om ändring i lagen (2004:773) om kommunalekonomisk utjämning med den ändringen att 
a) 17 a § ska ha den lydelse som utskottet föreslår i bilaga 3,
b) ingressen ska ha den lydelse som följer av detta. 
Därmed bifaller riksdagen proposition 2019/20:11 och avslår motion

2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 1 och 2.

Reservation 2 (M)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (M)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 56 0 0 6
C 30 0 0 1
V 22 0 0 5
KD 0 0 16 6
L 15 0 1 3
MP 14 0 0 2
- 2 0 0 0
Totalt 229 63 17 40


3. Framtida utformning av det kommunala utjämningssystemet

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag:
Riksdagen avslår motionerna

2019/20:124 av Ulla Andersson m.fl. (V) yrkandena 1 och 2,

2019/20:1457 av Maria Stockhaus m.fl. (M),

2019/20:1614 av Kerstin Lundgren m.fl. (C),

2019/20:1751 av Martin Ådahl m.fl. (C),

2019/20:1755 av Per Åsling (C) yrkande 5,

2019/20:2358 av Ida Drougge (M) yrkandena 1-3,

2019/20:3384 av Jakob Forssmed m.fl. (KD) yrkandena 1 och 2 samt

2019/20:3385 av Elisabeth Svantesson m.fl. (M) yrkandena 3 och 4.

Reservation 3 (M, KD)
Reservation 4 (V)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 3 (M, KD)

Parti Ja Nej Avstående Frånvarande
S 90 0 0 10
M 0 63 0 7
SD 56 0 0 6
C 30 0 0 1
V 0 0 22 5
KD 0 16 0 6
L 16 0 0 3
MP 14 0 0 2
- 1 0 1 0
Totalt 207 79 23 40