Allmänna motioner om mervärdesskatt m.m.

Skatteutskottets betänkande 2006/07:SkU13

Ärendet är avslutat

Beslutat: 15 mars 2007

Beslut

Nej till motioner om mervärdeskatt (SkU13)

Riksdagen sade nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om mervärdesskatteområdet samt taxerings-, skattebetalnings- och folkbokföringsfrågor. Inom mervärdesskatteområdet finns förslag om de reducerade skattesatserna, beskattningen av ideella föreningar, företagens anskaffning av skåpbilar, fastighetsskötsel i egen regi, förluster vid stöld och rån samt vindkraftskooperativens avdrag för kooperativ utdelning. Vidare finns förslag som gäller skatte- och avgiftskontrollen, införandet av servicecheckar, beviljande av F-skattsedlar, information på skattsedeln om uttaget av socialavgifter och processen vid uttag av skattetillägg. Förslagen om folkbokföringen handlar om till exempel införandet av ett nytt sockenbegrepp, folkbokföring hos annan utan medgivande, skyddet för uppgifter om förföljda personer, arkivering av folkbokföringsuppgifter samt hanteringen av SPAR-registret.

Utskottets förslag till beslut: Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Ärendets gång

1

Förslag

35 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2007-01-30
Justering: 2007-02-27
Betänkande publicerat: 2007-03-07
Trycklov: 2007-03-07
Reservationer 6
Betänkande 2006/07:SkU13

Nej till motioner om mervärdeskatt (SkU13)

Skatteutskottet föreslår att riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om mervärdesskatteområdet samt taxerings-, skattebetalnings- och folkbokföringsfrågor. Inom mervärdesskatteområdet finns förslag om de reducerade skattesatserna, beskattningen av ideella föreningar, företagens anskaffning av skåpbilar, fastighetsskötsel i egen regi, förluster vid stöld och rån samt vindkraftskooperativens avdrag för kooperativ utdelning. Vidare finns förslag som gäller skatte- och avgiftskontrollen, införandet av servicecheckar, beviljande av F-skattsedlar, information på skattsedeln om uttaget av socialavgifter och processen vid uttag av skattetillägg. Förslagen om folkbokföringen handlar om till exempel införandet av ett nytt sockenbegrepp, folkbokföring hos annan utan medgivande, skyddet för uppgifter om förföljda personer, arkivering av folkbokföringsuppgifter samt hanteringen av SPAR-registret.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.

3

Debatt

Debatt i kammaren: 2007-03-14
4

Beslut

Beslut: 2007-03-15
19 förslagspunkter, 17 acklamationer, 2 voteringar

Webb-tv: Beslut

  • 15 mars 2007

Protokoll med beslut

Förslagspunkter och beslut i kammaren

1. Reducerad mervärdesskatt för vissa varor och tjänster

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk214 av Kent Olsson (m),
2006/07:Sk284 av Allan Widman (fp),
2006/07:Sk301 av Ingemar Vänerlöv (kd),
2006/07:Sk317 av Anne Marie Brodén (m) och
2006/07:So375 av Lars Ohly m.fl. (v) yrkande 10.

Reservation 1 (v)

2. Allmännyttiga ideella föreningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk236 och 2006/07:Sk310.

3. Företagsbilar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk280.

4. Fastighetsarbete i egen regi

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk276.

5. Stöld och rån

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk241 yrkande 3 och 2006/07:Ju310 yrkande 16.

6. Inbetalning av mervärdesskatt

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk217 och 2006/07:Sk306.

7. Vindkraftskooperativ

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk294.

8. Skatte- och avgiftskontroll

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk211, 2006/07:Sk212, 2006/07:Sk256, 2006/07:Sk278 yrkande 7 och 2006/07:Sk303.

Reservation 2 (v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 2 (v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s951232
m780019
c25004
fp20008
kd17007
v01804
mp15103
Totalt25020277

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

9. Servicecheckar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk271.

Reservation 3 (s, v)

10. F-skattsedel

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna 2006/07:Sk210, 2006/07:Sk254 yrkandena 1 och 2 samt 2006/07:Ju361 i denna del.

Reservation 4 (s, v)

Omröstning i sakfrågan

Utskottets förslag mot reservation 4 (s, v)

PartiJaNejAvståendeFrånvarande
s098032
m780019
c24005
fp19009
kd17007
v01804
mp15013
Totalt153116179

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

11. Uppgift om arbetsgivaravgifter m.m. på slutskattsedel och lönebesked

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motionerna
2006/07:Sk203 av Inger René och Ewa Thalén Finné (båda m),
2006/07:Sk207 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m),
2006/07:Sk208 av Marietta de Pourbaix-Lundin (m) och
2006/07:Sk305 av Anna Kinberg Batra och Gustav Blix (båda m) yrkandena 1 och 2.

Reservation 5 (s, v)

12. Skattetillägg

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk229.

13. För sena skatteinbetalningar

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk220.

14. Skriftliga svar från Skatteverket

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk260.

Reservation 6 (v)

15. Ett nytt sockenbegrepp i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk238.

16. Folkbokföring hos annan utan medgivande

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk293 yrkandena 1 och 2.

17. Skyddad identitet i folkbokföringen

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk216.

18. Arkivbeständig folkbokföring

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk213.

19. SPAR-registret

Beslut: Kammaren biföll utskottets förslag

Utskottets förslag: Riksdagen avslår motion 2006/07:Sk227.