Aggressionsbrottet i svensk rätt och svensk straffrättslig domsrätt

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU4

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum:

Nästa händelse: Beredning 30 september 2021

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

Alla beredningar i utskottet

2021-09-30, 2021-09-16