Sekretess för ljuddämpare

Justitieutskottets betänkande 2021/22:JuU32

Ärendet är avslutat

Beslutat: 19 maj 2022

Beslut

Ja till regeringens förslag om nya sekretessregler för ljuddämpare till skjutvapen (JuU32)

Riksdagen sa ja till regeringens förslag om nya och tydligare regler gällande sekretess för ljuddämpare till skjutvapen.

Enligt ett tidigare riksdagsbeslut kommer ljuddämpare inte längre att jämställas med skjutvapen från den 1 juli 2022. Det innebär också att uppgifter om ljuddämpare inte längre kommer att omfattas av de nuvarande sekretessreglerna.

Regeringen har därför föreslagit en lagändring som inneba¨r att uppgifter om ljudda¨mpare a¨ven i fortsa¨ttningen ska kunna omfattas av sekretess. Riksdagen håller med om att denna möjlighet bo¨r finnas kvar även om ljuddämpare inte längre jämställs med skjutvapen.

Lagändringen börjar gälla den 1 juli 2022.

Utskottets förslag till beslut: Bifall till propositionen.
Riksdagens beslut: Kammaren biföll utskottets förslag.

Hela betänkandet

Ärendets gång

Ja till regeringens förslag om nya sekretessregler för ljuddämpare till skjutvapen (JuU32)

Justitieutskottet föreslår att riksdagen säger ja till regeringens förslag om nya och tydligare regler gällande sekretess för ljuddämpare till skjutvapen.

Enligt ett tidigare riksdagsbeslut kommer ljuddämpare inte längre att jämställas med skjutvapen från den 1 juli 2022. Det innebär också att uppgifter om ljuddämpare inte längre kommer att omfattas av de nuvarande sekretessreglerna.

Regeringen har därför föreslagit en lagändring som inneba¨r att uppgifter om ljudda¨mpare a¨ven i fortsa¨ttningen ska kunna omfattas av sekretess. Utskottet håller med om att denna möjlighet bo¨r finnas kvar även om ljuddämpare inte längre jämställs med skjutvapen.

Lagändringen ska börja gälla den 1 juli 2022.

Beslut är fattat. Se steg 4 för fullständiga förslagspunkter.