Till innehåll på sidan

Torsdag den 19 maj 2022

Kammarens föredragningslistor 2021/22:117

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.

PDF
DOCX

Föredragningslista

2021/22:117

Torsdagen den 19 maj 2022

Kl.

12.00

 

Arbetsplenum

 

14.00

 

Frågestund

 

15.20

 

Votering

______________________________________________________________________________

 

 

 

Justering av protokoll

 

1

Justering av protokoll från sammanträdet torsdagen den 28 april

 

 

Anmälan om kompletteringsval

 

2

Ulrika Karlsson (M) som suppleant i konstitutionsutskottet

 

 

Anmälan om gruppledare för partigrupp

 

3

Rasmus Ling (MP) fr.o.m. idag

 

 

Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

 

4

Annika Hirvonen (MP) som ersättare för gruppledare fr.o.m. idag

 

 

Anmälan om fördröjda svar på interpellationer

 

5

2021/22:495 av Alexandra Anstrell (M)
Beslut gällande idrottsgymnasium

 

6

2021/22:496 av Marléne Lund Kopparklint (M)
Åtgärder för att stoppa sexualbrott mot barn

 

 

Ärende för hänvisning till utskott

Förslag

 

Motion

 

7

2021/22:4740 Nato och arbetet mot kärnvapen 
av Per Bolund m.fl. (MP)
Motionen har lämnats in med anledning av händelse av större vikt
(9 kap. 15 § riksdagsordningen)

UU

 

Ärenden för avgörande kl. 15.20

Reservationer

 

 

Tidigare slutdebatterade

 

 

Näringsutskottets betänkande och utlåtande

 

8

Bet. 2021/22:NU27 Sveriges energiförsörjning och import av rysk energi

 

9

Utl. 2021/22:NU28 Subsidiaritetsprövning av kommissionens förslag till direktiv om tillbörlig aktsamhet för företag i fråga om hållbarhet

1 res. (M, SD, KD)

 

Socialutskottets betänkanden

 

10

Bet. 2021/22:SoU16 Folkhälsofrågor

28 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

11

Bet. 2021/22:SoU17 E-hälsa m.m.

19 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

12

Bet. 2021/22:SoU26 Nya regler för organdonation

6 res. (S, M, C, V, KD, L, MP)

 

Ärenden för debatt och avgörande

 

 

Konstitutionsutskottets betänkanden

 

13

Bet. 2021/22:KU36 Val och beslut i kommuner och regioner

1 res. (M)

14

Bet. 2021/22:KU34 Kommunala och regionala frågor

17 res. (M, SD, C, L)

 

Justitieutskottets betänkanden

 

15

Bet. 2021/22:JuU39 Bättre tillgång till finansiell information i brottsbekämpningen

 

16

Bet. 2021/22:JuU43 Skärpt straff för gravfridsbrott

3 res. (S, M, C, V, KD)

17

Bet. 2021/22:JuU32 Sekretess för ljuddämpare

 

 

Socialutskottets betänkande

 

18

Bet. 2021/22:SoU18 Socialtjänstfrågor – barn och unga

18 res. (S, M, SD, C, V, KD, L, MP)

 

Finansutskottets betänkande

 

19

Bet. 2021/22:FiU32 Kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om återhämtning och resolution av centrala motparter

 

 

Frågestund kl. 14.00

 

20

Frågor besvaras av:
Statsrådet Anders Ygeman (S)
Näringsminister Karl-Petter Thorwaldsson (S)
Statsrådet Max Elger (S)
Statsrådet Khashayar Farmanbar (S)

 

 

 

 

 

_________________________

 

Föredragningslistor

I föredragningslistorna står det vilka ärenden som ska behandlas under kammarens sammanträden.