Tryck- och yttrandefrihet, massmediefrågor

Konstitutionsutskottets bet 2019/20:KU14

Utskottet arbetar med ärendet

Planerat beslutsdatum: 16 april 2020

Nästa händelse: Justering 2 april 2020

Hela betänkandet

Dokumentet är inte publicerat

Ärendets gång

1

Förslag

25 motioner

Motioner från ledamöterna

2

Beredning

Beredning i utskottet: 2020-03-12
Justering: 2020-04-02
Trycklov: 2020-04-07
bet 2019/20:KU14
3

Debatt

Bordläggning: 2020-04-15
Debatt i kammaren: 2020-04-16
4

Beslut

Beslut: 2020-04-16