Dokument & lagar (184 träffar)

Riksdagsskrivelse 1895:81

10 Riksdagens Skrifvelse N:o 81. N:o 81. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1895. Andra Kammaren 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Mafts proposition till Riksdagen angående förbättring i de nuvarande pensionsvilkoren i folkskolelärames enke- och pupillkassa. Statsutskottets

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:81 (pdf, 140 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:80

8 Riksdagens Skrifvelse N:o SO. u in töi tf r 11 r jo/t N:o 80. f i IiJ 1.1 na i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1895. t rf1 Andra Kammaren 15 t t Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl, Maj.ts proposition angående försäljning af kronan tillhöriga halfva gården n:o 71

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:80 (pdf, 209 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:78

Riksdagens Skrifvelse N:o 78. 3 liv N:o 78. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1895. Andra Kammaren 15 r j Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition om uppgörelse med Stockholms stad angående öfverlåtande på staten af den rätt, staden må eg a till vissa delar af

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:78 (pdf, 267 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:77

Riksdagens Skrifvelse N:o 77. 1 l.iejR l JJr vall1.Tät 1m 0Slulifi.r.lBlltv,1. illHfi I. ruff intill!JO in-yiiqmii yniailfmöt WfUiijy stNb b ju-jv m ybn5$gyi f it i, n-nyb f-ii trot f u iK t a irt.iov ttd/tjEjR obiiu JHH lift toii fisa r Ufi JifC Ö l uf ifoiHyctH i-iN:o 77.i. i Uppläst och godkänd hos Första Kammaren

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:77 (pdf, 189 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:76

Riksdagens Skrifvelse N:o 16. 1 i N:o 76. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 15 maj 1895. Andra Kammaren den 15 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj ds proposition n:o 6 med förslag till lag om handelsbolag och enkla bolag, lag om aktiebolag, lag om vissa föreningar för ekonomisk

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:76 (pdf, 3394 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:29

1 Riksdagens Skrifvelse N:o 29. H juaui/f riartiahi eifftwtuÄr.i utuuYi rese, v fii-t'N:o 29. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 16 maj 1895. Andra Kammaren 15 vi u i i: Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens tredje Inufvudtitel, omfattande anslagen till utrikesdepartementet.

1895-05-15

Riksdagsskrivelse 1895:29 (pdf, 538 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:75

24 Riksdagens Skrifvelse N:o 75. N:0 75. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till fullmägtige i riksbanken, med öfverlemnande af bankoreglementet. i Till herrar fullmägtige i riksbanken. Det reglemente för styrelsen och förvaltningen af riksbanken, som

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:75 (pdf, 129 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:74

Riksdagens Skrifvelse N:o 74, 23 N o 74. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, med reglemente för riksbankens styrelse och förvaltning. Bankoutskottets memorial n:is 7 och 14.Till Konungen. Till Eders Kongl. Maj:t får Riksdagen härjemte öfverlemna

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:74 (pdf, 130 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:73

12 Riksdagens Skrifvelse N:o 73, N o 73. vy i yv:i t i ip Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren den 14 M t 1. Riksdagens skrifvelse lill Konungen, i anledning af Korigl. Majds proposition om vissa förändringar i gällande förordning angående vilkoren för försäljning af bränvin och

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:73 (pdf, 741 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:35

Riksdagens Skrifvelse N:o 35. 1 i xuitiH j- N:o 35. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen angående regleringen af utgifterna under riksstatens nionde hufvudtitel. Statsutskottets utlåtanden n:is 10 och 10 a samt memorial n:is 54 och 73.Till Konungen:

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:35 (pdf, 953 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:34

Riksdagens Skrifvelse N:o 34. i V b glTjJMÖl tf j i-i i-mö rbflmiditi do-1 öde i ji i fri j jjjj:it.Jafötojli do tf Köl horn nuh i å i 1 j irgnboi/r 11 H L L f:K barnd-mo un bn u guK.riaufiT/niici n i i b- i:j 1/1 Igiu.l t bM ab iti.gäfHvtii Tai iiiJ agat iu,si tob i imf. 10,1:L io.rr niajöfhöi fO gild. iiia-f

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:34 (pdf, 2642 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:33

Riksdagens Skrifvelse N:o 33. 1 5 nöt Tb:it f r(j:OUb.Gf. 1.8 ifil Jbnrt i G i I t j i i iidjtht in tf!N:o 33. 11X lj 111H ill Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren 14 ui-Uo r Uiu in in0 i In Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af ut gifterna fläder riksstatens

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:33 (pdf, 876 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:32

Riksdagens Skrifvelse. N:o 32. 1 N:o 32. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 14 maj 1895. Andra Kammaren den 14 Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående regleringen af utgifterna under riksstatens sjette hufvudtitel, innefattande anslagen till civildepartementet. Statsutskottets utlåtanden nås 7, 64, 67

1895-05-14

Riksdagsskrivelse 1895:32 (pdf, 1769 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:72

Riksdagens Skrifvelse N:o 72. 1 0 Yi N:o 72. järn ri KOV U. J Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1895. Andra Kammaren den 13 Vv V, i iVu-Vi T,S fr Riksdagens skrifvelse till Konungen, med anhållan om uppsägning af förordningen angående Sveriges och Norges ömsesidiga handels- och sjöfartsförhållanden

1895-05-13

Riksdagsskrivelse 1895:72 (pdf, 671 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:71

Riksdagens Skrifvelse N:o 71. 1 N:o 71. LV o:K Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 13 maj 1895. Andra Kammaren den 13 it i Riksdagens skrifvelse till Konungen, angående godtgörelsc till länsmannen C. G. Svenonius för mistad åklagareandel, i förbrutet gods. Statsutskottets utlåtande n:0 38.3 Till Konungen.

1895-05-13

Riksdagsskrivelse 1895:71 (pdf, 139 kB)

Riksdagens protokoll 1895:45

RIKSDAGENS PROTOKOLL, 1895. Andra Kammaren. N:o 45 Tisdagen den 14 maj. Kl. 3 e. m. I Justerades det i kammarens sammanträde den 7 dennes förda protokoll. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes Att ledamoten af Riksdagens Andra Kammare C. M. F. B. Geete, som lider af prostata hypertrofi med

1895-05-13

Riksdagens protokoll 1895:45 (pdf, 1440 kB)

Riksdagens protokoll 1895:44

RIKSDAGENS PROTOKOLL. 1895. Andra Kammaren. N:o 44. Måndagen den 13 maj. Ki. 11 f. m. I Justerades protokollet för den 6 dennes. 2. Till kammaren hade inkommit följande sjukbetyg, som upplästes: Att Riksdagsmannen Kronofogde C. A. Bokström är af sjukdom förhindrad att tills vidare deltaga uti Riksdagens arbeten, intygas

1895-05-12

Riksdagens protokoll 1895:44 (pdf, 2626 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:70

Riksdagens Skrifvelse N:o 70. 35 N:o 70. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maj:ts proposition med förslag till lag angående försäkring för beredande af pension vid varaktig oförmåga till arbete. Särskilda utskottets

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:70 (pdf, 133 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:69

16 Riksdagens skrifvelse N:o C9. nnml d-37 f 11:ti-il-V k 1 ilo fioj 1 y liiii öou h. tf ovint IT Ti:f fort t r. m:fröa 1Vrtft v,rfi f i U O n i:i O 1 i V J ft 1 i f 8 j X0 N:o 69. Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. c, Andra Kammaren den 10 hl 1 i i It il Riksdagens skrifvelse till Konungen,

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:69 (pdf, 1150 kB)

Riksdagsskrivelse 1895:67

Riksdagens Skrifvelse N:o 67. 19 fl j t n n UT i i It i 1 i v i J i-t n i i r y t c v j. yj fm. li, I iU Iiåi-Tibibeln?tjog KT:o 67. rf t i ji T.u t Uppläst och godkänd hos Första Kammaren den 10 maj 1895. Andra Kammaren den 10 na rruniTtili n.k Riksdagens skrifvelse till Konungen, i anledning af Kongl. Maf.ts

1895-05-10

Riksdagsskrivelse 1895:67 (pdf, 324 kB)