Dokument & lagar (17 638 träffar)

Riksdagens protokoll 2019/20:131

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:131 Onsdagen den 3 juni Kl. 09.0014.34 16.0016.17 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 13 maj justerades. 2  Anmälan om ersättare för statsråd Talmannen anmälde att Inga-Lill Sjöblom S skulle tjänstgöra som ersättare

2020-06-03

Riksdagens protokoll 2019/20:131 (pdf, 670 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:130

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:130 Tisdagen den 2 juni Kl. 13.0014.59 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 12 maj justerades. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde att utdrag ur följande protokoll i ärenden om subsidiaritetsprövning

2020-06-02

Riksdagens protokoll 2019/20:130 (pdf, 276 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:129

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:129 Måndagen den 1 juni Kl. 11.0011.52 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 4 juni kl. 14.00. 2  Anmälan om subsidiaritetsprövningar Andre vice talmannen anmälde

2020-06-01

Riksdagens protokoll 2019/20:129 (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:128

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:128 Fredagen den 29 maj Kl. 9.0010.38 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Anf. 1  Socialminister LENA HALLENGREN SFru talman Det här är en debatt i en historisk tid. Det sker i en

2020-05-29

Riksdagens protokoll 2019/20:128 (pdf, 258 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:127

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:127 Torsdagen den 28 maj Kl. 14.0014.54 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Frågestund Anf. 1  FÖRSTE VICE TALMANNEN: Jag vill hälsa statsråden välkomna. Frågor besvaras i dag av statsrådet Mikael Damberg, utrikesminister Ann Linde, utbildningsminister Anna

2020-05-28

Riksdagens protokoll 2019/20:127 (pdf, 217 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:126

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:126 Onsdagen den 27 maj Kl. 09.0014.52 16.0016.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 6 maj justerades. 2  Anmälan om granskningsrapport Förste vice talmannen anmälde att följande granskningsrapport hade kommit in

2020-05-27

Riksdagens protokoll 2019/20:126 (pdf, 719 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:125

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:125 Tisdagen den 26 maj Kl. 13.0015.41 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 5 maj justerades. 2  Fastställande av dag för riksmötets start 2020/21 Kammaren biföll riksdagsstyrelsens förslag att riksmötet 2020/21 skulle

2020-05-26

Riksdagens protokoll 2019/20:125 (pdf, 318 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:124

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:124 Måndagen den 25 maj Kl. 11.0011.25 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om frågestund Tredje vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 28 maj kl. 14.00. 2  Anmälan om fördröjt svar på interpellation Följande skrivelse

2020-05-25

Riksdagens protokoll 2019/20:124 (pdf, 152 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:123

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:123 Onsdagen den 20 maj Kl. 14.0014.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Meddelande om särskild debatt om åtgärder för att hindra smittspridning inom äldreomsorgen Tredje vice talmannen meddelade att på begäran av Sverigedemokraternas riksdagsgrupp respektive

2020-05-20

Riksdagens protokoll 2019/20:123 (pdf, 109 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:122

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:122 Tisdagen den 19 maj Kl. 09.0009.01 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 2730 april justerades. 2  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Tredje vice talmannen meddelade att Sanne Lennström S återtagit sin

2020-05-19

Riksdagens protokoll 2019/20:122 (pdf, 112 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:121

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:121 Torsdagen den 14 maj Kl. 12.0017.16 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 23 och 24 april justerades. 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: EU-dokument COM2020 197 till

2020-05-14

Riksdagens protokoll 2019/20:121 (pdf, 516 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:120

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:120 Onsdagen den 13 maj Kl. 09.0013.41 16.0016.32 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Val av riksrevisionsdirektör Anf. 1  KARIN ENSTRÖM MFru talman Jag vill börja med att uppmärksamma kammarens ledamöter och övriga närvarande på att vi på åhörarläktaren har

2020-05-13

Riksdagens protokoll 2019/20:120 (pdf, 592 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:119

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:119 Tisdagen den 12 maj Kl. 09.0009.02 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 17 och 21 april justerades. 2  Anmälan om kompletteringsval Tredje vice talmannen meddelade att Moderaternas riksdagsgrupp anmält Lars Jilmstad

2020-05-12

Riksdagens protokoll 2019/20:119 (pdf, 125 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:118

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:118 Torsdagen den 7 maj Kl. 12.0016.29 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 16 april justerades. 2  Ärenden för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Motioner 2019/20:3607 och 3608 till

2020-05-07

Riksdagens protokoll 2019/20:118 (pdf, 494 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:117

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:117 Onsdagen den 6 maj Kl. 09.0014.48 16.0016.22 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 15 april justerades. 2  Utökning av antalet suppleanter Valberedningen hade, enligt ett till kammaren inkommet protokollsutdrag,

2020-05-06

Riksdagens protokoll 2019/20:117 (pdf, 660 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:116

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:116 Tisdagen den 5 maj Kl. 13.0013.24 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollet för den 14 april justerades. 2  Meddelande om frågestund Andre vice talmannen meddelade att frågestund skulle äga rum torsdagen den 7 maj kl. 14.00.

2020-05-05

Riksdagens protokoll 2019/20:116 (pdf, 136 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:115

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:115 Torsdagen den 30 april Kl. 13.0013.03 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Anmälan om återtagande av plats i riksdagen Andre vice talmannen meddelade att Jessica Rosencrantz M skulle återta sin plats i riksdagen från och med den 4 maj, varigenom uppdraget

2020-04-30

Riksdagens protokoll 2019/20:115 (pdf, 181 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:114

Riksdagens snabbprotokoll 2019/20:114 Onsdagen den 29 april Kl. 09.0016.36 Det justerade protokollet beräknas utkomma om tre veckor. 1  Justering av protokoll Protokollen för den 8 och 9 april justerades. 2  Ärende för hänvisning till utskott Följande dokument hänvisades till utskott: Proposition 2019/20:158 till

2020-04-29

Riksdagens protokoll 2019/20:114 (pdf, 796 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:113

1  Återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Anf. 1  Statsminister STEFAN LÖFVEN SFru talman I torsdags träffades vi åter i kretsen av EU:s stats- och regeringschefer över en videolänk för att diskutera hanteringen av coronakrisen. Coronaepidemin har ju slagit till mot hela Europa. Några

2020-04-28

Riksdagens protokoll 2019/20:113 (pdf, 191 kB)

Riksdagens protokoll 2019/20:112

1  Justering av protokoll Protokollet för den 7 april justerades. 2  Meddelande om återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer Tredje vice talmannen meddelade att tisdagen den 28 april kl. 14.30 skulle återrapportering från informellt möte med EU:s stats- och regeringschefer äga rum. 3  Bordläggning

2020-04-27

Riksdagens protokoll 2019/20:112 (pdf, 100 kB)