Protokoll 2023/24:124 Onsdagen den 29 maj

ProtokollRiksdagens protokoll 2023/24:124

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.

Riksdagens snabbprotokoll
2023/24:124
Onsdagen den 29 maj
Kl.

09.00–12.42

16.00–16.28
Det justerade protokollet utkommer inom tre veckor eller vid den tidpunkt som talmannen bestämmer. Talare som vill göra anmärkningar mot snabbprotokollet ska anmäla detta senast kl. 12.00 den tredje vardagen efter sammanträdet.

§ 1  Justering av protokoll

Protokollet för den 8 maj justerades.

§ 2  Anmälan om gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Centerpartiets partigrupp anmält

Daniel Bäckström som gruppledare för partigrupp från och med den 1 juni.

§ 3  Anmälan om ersättare för gruppledare för partigrupp

Tredje vice talmannen meddelade att Centerpartiets partigrupp anmält

Ulrika Heie som förste ersättare för gruppledare för partigrupp och

Elisabeth

Kammarens protokoll

I kammarens protokoll finns allt som sägs i kammaren nedskrivet. I protokollet står det också hur partierna har röstat. Ett snabbprotokoll publiceras ungefär sex timmar efter att dagens sista debatt i kammaren är slut. Det slutliga protokollet är färdigt efter några veckor.