Dokument & lagar (98 träffar)

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:47

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:47 DATUM 2015-06-09 TID 11.0012.39 12.5112.58 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven E.Å. till ledamot Patrik Reslow M fick närvara vid dagens sammanträde. Vidare medgav utskottet att kanslichef Margareta

2015-06-09

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:46

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:46 DATUM 2015-06-04 TID 09.0009.29 11.0511.07 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin FP till fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-06-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:45

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:45 DATUM 2015-06-02 TID 11.4111.52 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin FP till fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade

2015-06-02

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:44

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:44 DATUM 2015-05-28 TID 09.0009.16 09.4109.57 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin FP fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet

2015-05-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:43

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:43 DATUM 2015-05-26 TID 11.0011.14 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven V.Z. till ledamoten Mathias Sundin FP fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll

2015-05-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:42

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:42 DATUM 2015-05-21 TID 09.0009.32 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:41. 2 Besök Kanslichefen anmälde en inbjudan om besök. Utskottet beslutade att ta emot regeringstjänstemän från Kazakstan

2015-05-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:41

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:41 DATUM 2015-05-19 TID 11.0011.08 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:39 och 40. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde en utökning av antalet suppleanter från 26 till 27 och att Erik

2015-05-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:40

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:40 DATUM 2015-05-07 TID 09.0010.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Statens stöd till dagspressen KU12 Utskottet fortsatte behandlingen av prop. 2014/15:88 och motioner. Utskottet justerade betänkandet 2014/15:KU12. SD-ledamöterna anmälde reservationer.

2015-05-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:39

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:39 DATUM 2015-05-04 TID DATUM TID 13.1013.23 2015-05-05 10.38-10.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 2 Anmälningar Föredragande anmälde program för Brysselresan. Ordförandebyte Vice ordförande Björn von Sydow övertog ledningen för sammanträdet.

2015-05-04

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:38

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:38 DATUM 2015-04-28 TID 11.0411.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:37. 2 Kommittéberättelse 2015 KU19 Utskottet fortsatte behandlingen av skr. 2014/15:103 och motioner. Utskottet justerade

2015-04-28

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:37

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:37 DATUM 2015-04-23 TID 11.3311.47 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokollen 2014/15:35 och 36. 2 Kompletteringsval Kanslichefen anmälde att Olle Felten SD har utsetts till suppleant i konstitutionsutskottet

2015-04-23

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:36

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:36 DATUM 2015-04-21 TID 09.30-10.35 10.40-10.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven D.L. till ledamoten Hans Ekström S fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Statens stöd till dagspressen KU12

2015-04-21

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:35

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:35 DATUM 2015-04-20 TID 13.0013.27 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven D.L. till ledamoten Hans Ekström S fick närvara vid dagens sammanträde. Vidare medgav utskottet att föredragande Pia Törsleff

2015-04-20

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:34

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:34 DATUM 2015-04-14 TID 11.0011.25 11.4611.53 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:33 2 Inbjudan Kanslichefen anmälde inbjudan från Jusek till seminariet I medborgarens tjänst onsdagen

2015-04-14

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:33

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:33 DATUM 2015-04-07 TID 11.0011.01 12.1512.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven T.N. till ledamoten Annicka Engblom M fick närvara vid dagens sammanträde, utom vid punkterna 8 och 9 på särskilda

2015-04-07

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:32

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:32 DATUM 2015-03-26 TID 09.0009.06 09.1209.25 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:31 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats proposition 2014/15:88

2015-03-26

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:31

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:31 DATUM 2015-03-24 TID 11.0011.35 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven T.G. till Andreas Norlén M fick närvara vid dagens sammanträde. 2 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:30.

2015-03-24

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:30

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:30 DATUM 2015-03-19 TID 09.0009.42 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven H.K. till Annicka Engblom Mpraoeleven D.B. till Lisbeth Sundén Andersson M och praoeleven J.M. till Berit Högman S fick närvara

2015-03-19

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:29

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:29 DATUM 2015-03-17 TID 11.0011.36 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att praoeleven H.K. till ledamoten Annicka Engblom Mpraoeleverna E.P.M.L. och F.O. till Patrick Reslow M och praoeleven D.B. till Lisbeth

2015-03-17

Konstitutionsutskottets protokoll 2014/15:28

RIKSDAGEN KONSTITUTIONSUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2014/15:28 DATUM 2015-03-12 TID 09.0009.31 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Justering av protokoll Utskottet justerade protokoll 2014/15:27. 2 Hänvisning av ärende Kanslichefen anmälde att till utskottet har hänvisats motion 2014/15:3037 av Jonas Millard

2015-03-12