Dokument & lagar (106 träffar)

Kulturutskottets protokoll 2015/16:18

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:18 DATUM Torsdagen den 25 februari 2016 TID Kl. 10.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 1 Offentlig utfrågning i Förstakammarsalen Utskottet inhämtade information på temat förutsättningar för svensk film i enlighet med bifogade program bilaga 2 En förteckning över

2016-02-25

Kulturutskottets protokoll 2015/16:17

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:17 DATUM Tisdagen den 23 februari 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:16 av den 11 februari 2016. 2 Information från Statens konstråd Direktör Magdalena Malm informerade om myndighetens verksamhet

2016-02-23

Kulturutskottets protokoll 2015/16:16

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:16 DATUM Torsdagen den 11 februari 2016 TID Kl. 09.3010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:15 av den 28 januari 2016. 2 Information från Statens kulturråd Generaldirektör Staffan Forssell, ansvarig för internationell

2016-02-11

Betänkande 2015/16:KrU4

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde barn och unga. Förslagen i motionerna handlade bland annat om barns rätt till kunskap om barnkonventionen, ungdomars rätt att välja partner, trakasserier på internet, skolresor till Auschwitz, barns rätt till kultur och stöd till ungdomsorganisationer. Utskottet sa nej till förslagen i motionerna bland annat med hänvisning till att arbete och utredningar pågår i flera av de frågor som togs upp i dem.

Förslagspunkter: 10 Reservationer: 7
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU4 (pdf, 420 kB) Webb-tv debatt om förslag: Kultur och fritid för barn och unga

Kulturutskottets protokoll 2015/16:15

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:15 DATUM Torsdagen den 28 januari 2016 TID Kl. 9.309.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:14 av den 26 januari 2016. 2 Kultur och fritid för barn och unga KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid

2016-01-28

Betänkande 2015/16:KrU5

Riksdagen sa nej till motioner från den allmänna motionstiden 2015 som gällde radio och tv. Förslagen i motionerna handlade bland annat om finansieringen av public service-företagen, formuleringen av uppdraget till radio och tv i allmänhetens tjänst samt simultantolkning av nyhetssändningar. Riksdagen sa nej till förslagen om finansiering eftersom riksdagen redan tidigare uppmanat regeringen att tillsätta en blocköverskridande och parlamentariskt sammansatt utredning av radio- och tv-avgiften inför nästa tillståndsperiod 2020.

Förslagspunkter: 3 Reservationer: 3
Justering: 2016-01-28 Debatt: 2016-02-03 Beslut: 2016-02-10

Betänkande 2015/16:KrU5 (pdf, 292 kB) Webb-tv debatt om förslag: Radio och tv i allmänhetens tjänst

Kulturutskottets protokoll 2015/16:14

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:14 DATUM Tisdagen den 26 januari 2016 TID Kl. 11.0011.10 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:13 av den 19 januari 2016. 2 Kultur och fritid för barn och unga KrU4 Fortsattes behandlingen av motioner om kultur och fritid

2016-01-26

Kulturutskottets protokoll 2015/16:13

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:13 DATUM Tisdagen den 19 januari 2016 TID Kl. 11.0012.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:12 av den 8 december 2015. 2 Kommissionens arbetsprogram för 2016 Utskottet behandlade frågan om yttrande till utrikesutskottet

2016-01-19

Kulturutskottets protokoll 2015/16:12

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:12 DATUM Tisdagen den 8 december 2015 TID Kl. 11.0011.50 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:11 av den 1 december 2015. 2 Fråga om yttrande till utrikesutskottet över förslag till Kommissionens arbetsprogram 2016 Utskottet

2015-12-08

Kulturutskottets protokoll 2015/16:11

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:11 DATUM Tisdagen den 1 december 2015 TID Kl. 11.0011.40 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:10 av den 26 november 2015. 2 Yttrande till finansutskottet över Extra ändringsbudget för 2015 Kulturutskottet behandlade

2015-12-01

Betänkande 2015/16:KrU1

Riksdagen sa ja till regeringens förslag i budgetpropositionen om ca 13,7 miljarder kronor i anslag till kultur, medier, trossamfund och fritid för 2016. De största anslagen går till folkbildning (3,8 miljarder), idrott (1,9 miljarder) och regional kulturverksamhet (1,3 miljarder). Riksdagen sa också ja till att Sveriges Radio AB, Sveriges Television AB och Sveriges Utbildningsradio AB tilldelas ca 8 miljarder, medel som kommer från radio och tv-avgiften.

Beslutet innebär bland annat att

  • anslaget till stöd för idrotten ökar med 133 miljoner för insatser främst inom barn- och ungdomsidrotten, samt med 64 miljoner kronor för etablering av nyanlända
  • anslaget till folkbildning ökar med 190 miljoner kronor, som ett led i en satsning på ett kunskapslyft
  • 100 miljoner kronor ska användas för att främja låga avgifter inom de kommunala musik- och kulturskolorna
  • 80 miljoner kronor ska användas för att finansiera fri entré vid vissa statliga museer.

Förslagspunkter: 6 Reservationer: 1
Justering: 2015-11-26 Debatt: 2015-12-07 Beslut: 2015-12-09

Betänkande 2015/16:KrU1 (pdf, 1015 kB) Webb-tv debatt om förslag: Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid

Kulturutskottets protokoll 2015/16:10

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:10 DATUM Torsdagen den 26 november 2015 TID Kl. 09.3009.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Protokoll 2015/16:9 av den 19 november 2015 justerades. 2 Utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid KrU1 Fortsattes behandlingen av proposition

2015-11-26

Betänkande 2015/16:KrU3

Definitionen av vad som är ett kulturföremål ändras till att gälla alla kulturföremål som ett land betraktar som en nationell skatt av konstnärligt, historiskt eller arkeologiskt värde. Kraven på att föremålen ska vara av ett visst slag, ha en viss ålder eller ett visst ekonomiskt värde tas bort. Det införs också nya EU-gemensamma kriterier för att tolka vad som menas med att innehavaren av ett kulturföremål har visat "vederbörlig omsorg och uppmärksamhet" när denne har anskaffat ett föremål. Även hur lång tid det får ha gått för att ha rätt att begära att ett kulturföremål ska återlämnas förlängs. Ändringarna görs för att anpassa svensk rätt till nya EU-regler.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag. Lagändringarna börjar gälla den 1 januari 2016.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-11-19 Debatt: 2015-11-26 Beslut: 2015-11-26

Betänkande 2015/16:KrU3 (pdf, 727 kB) Webb-tv debatt om förslag: Ändringar i kulturmiljölagen

Kulturutskottets protokoll 2015/16:9

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:9 DATUM Torsdagen den 19 november 2015 TID Kl. 9.3011.15 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Ny ledamot Ordförande Olof Lavesson välkomnade ledamoten Roland Utbult KD till kulturutskottet. 2 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:7 av den 17 november 2015.

2015-11-19

Kulturutskottets protokoll 2015/16:8

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:8 DATUM Tisdagen den 17 november 2015 TID Kl. 11.0011.25 11.3011.55 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:7 av den 10 november 2015. 2 Överläggning med regeringen Utskottet överlade med kultur- och demokratiminister

2015-11-17

Kulturutskottets protokoll 2015/16:7

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:7 DATUM Tisdagen den 10 november 2015 TID Kl. 11.0012.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:6 av den 5 november 2015. 2 Överläggning med regeringen Utskottet beslutade med stöd av 7 kap. 12 första stycket riksdagsordningen

2015-11-10

Kulturutskottets protokoll 2015/16:6

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:6 DATUM Torsdagen den 5 november 2015 TID Kl. 10.0010.45 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:5 av den 22 oktober 2015. 2 Information från Utredningen för arkitektur, form och design Utredaren Christer Larsson, informerade

2015-11-05

Kulturutskottets protokoll 2015/16:5

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:5 DATUM Torsdagen den 22 oktober 2015 TID Kl. 9.3011.00 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Medgivande att närvara Utskottet medgav att seniorrådgivaren Maria Tsakiris från Nordiska Kulturfonden fick närvara under dagens sammanträde. Denna paragraf förklarades omedelbart

2015-10-22

Kulturutskottets protokoll 2015/16:4

KULTURUTSKOTTET PROTOKOLL UTSKOTTSSAMMANTRÄDE 2015/16:4 DATUM Tisdagen den 20 oktober 2015 TID Kl. 11.0011.05 NÄRVARANDE Se bilaga 1 Justering av protokoll Justerades protokoll 2015/16:3 av den 13 oktober 2015. 2 Yttrande till finansutskottet över förslag till ram för utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund

2015-10-20

Betänkande 2015/16:KrU2

Reglerna kring hanteringen av allmänna handlingar ändras. Ändringarna ska förtydliga förutsättningarna kring överlämnandet och hanteringen av allmänna handlingar från verksamheter som tidigare bedrivits av staten och kommunerna och som nu bedrivs av andra aktörer.

Ändringarna innebär bland annat att det inför en överlämning av allmänna handlingar till en aktör som inte är statlig eller kommunal ska vara tydligt att handlingarna inte kan överlämnas på annat sätt, till exempel via kopiering. Det ska också vara tydligt vilka handlingar som överlämnas. Dessutom ska det i samband med en överlämning beslutas hur länge handlingarna ska förvaras och när de ska återlämnas.

Riksdagen sa ja till regeringens förslag.

Förslagspunkter: 1
Justering: 2015-10-13 Debatt: 2015-10-21 Beslut: 2015-10-21

Betänkande 2015/16:KrU2 (pdf, 1576 kB)