Media inbjuds att delta vid den arktiska parlamentarikerkonferensen i Kiruna 21-22 mars

Publicerad:

Den arktiska parlamentarikerkonferensen (Conference of Parliamentarians of the Arctic Region, CPAR), som äger rum vartannat år i ett arktiskt land, är ett forum för politisk dialog mellan parlamentariker i den arktiska regionen. 

Sveriges riksdag är värd för 2024 års konferens, som arrangeras i Kiruna den 20–22 mars på hotell Scandic Kiruna, Stadshustorget 11.

Media bjuds in att närvara vid programpunkterna nedan. Ingen föranmälan krävs. Programmet är preliminärt.

Konferensen inleds med att Kiruna kommun tar emot konferensdeltagarna i det nya stadshuset Kristallen och bland annat informerar om stadsomvandlingen. I anslutning till konferensen kommer även besök att göras till LKAB, Esrange och Icehotel.

Torsdag 21 mars

Klockan 9.00

Konferensen öppnas av Andreas Norlén, talman Sveriges riksdag

Medverkar gör även Alexandra Anstrell, (M), ordförande för riksdagens CPAR-delegation, Lotta Finstorp, landshövding i Norrbotten, och Daniel Lyngdorf Vinka, Sametingets talman.

Norges ordförandeskap i Arktiska rådet 2023–2025

Morten Høglund, ordförande för Arktiska rådet.

Klimat och avfallshantering i Arktis

Klimatförändringarna har en stor inverkan på liv och försörjning i Arktis. Hur kan vi förbättra avfallshanteringen och den cirkulära ekonomin i Arktis, med tanke på de stora geografiska avstånden? Hur kan vi få fram budskapet till icke-arktiska stater att deras avfall med stor sannolikhet kommer att hamna i Arktis?

Medverkar gör bland annat Johan Kuylenstierna, generaldirektör, Formas, och Alexandra Anstrell (M).

Panelsamtal: Ungdomsperspektiv

Lapplands gymnasium i Kiruna står värd för ett ungdomsevent under onsdagen. Ett panelsamtal anordnas under torsdagen som en fortsättning, där unga konferensdeltagare kommer att presentera och diskutera aktuella frågor ur ungas perspektiv.

Panelsamtalet modereras av Lotta Finstorp, Landshövding i Norrbotten.
 

Näringsliv och sysselsättning, hållbar gruvdrift

Hur tar vi tillvara potentialen hos både stora och små företag och matchningen på den lokala arbetsmarknaden? Kiruna befinner sig just nu i en högkonjunktur – behovet av arbetskraft är stort, men samtidigt råder bostadsbrist. Kan bostadssituationen hämma Kirunas utveckling? Vilka är förutsättningarna för en hållbar gruvbrytning med hänsyn till både människor och miljö?

Medverkar gör bland annat Glenn Berggård, vice ordförande i regionstyrelsen, Region Norrbotten.


Fredag 22 mars

Klockan 8.30

Konferensen fortsätter 

Huvudtalare Jan Knutsson, kabinettssekreterare, UD, Sverige.


Civil säkerhet och beredskap

Hur påverkar det säkerhetspolitiska läget Arktis och hur säkerställer vi att Arktis förblir ett område med låga spänningar? Vilka konsekvenser finns det för regionens beredskap?

Sessionen modereras av Alexandra Anstrell (M).


Utbildning och forskning

Vilka utmaningar och möjligheter finns det för utbildning i glesbygden? Är digitaliseringen ett verktyg för att överbrygga långa avstånd? Hur kan Arktis dra nytta av rymdforskning?

Medverkar gör bland annat Lars Kullerud, rektor för Arktis universitet.

Mer information


Kontaktpersoner för media

Eva Hjelm
Internationell rådgivare Riksdagens internationella kansli
070-399 77 73
eva.hjelm@riksdagen.se

Lena Parkvall
Pressekreterare Riksdagsförvaltningen
072-576 58 04
lena.parkvall@riksdagen.se